Versio 1.3b


Datumbazo de kapvortoj en PIV1

1. Deveno de la datumbazo

Por ellabori ĉi tiun datumbazon mi uzis la BSO-liston, kuŝantan jam de jaroj en la reto, ekz-e ĉe la adreso ftp://ftp.stack.nl/pub/esperanto/word-lists.dir/piv.tar.Z. Kiel estas konate, la listo estas erarplena kaj estas disponebla almenaŭ unu erarlisto (tiu de Fred de Geus), sed dum mia laboro mi havis la okazon korekti dekojn pli. La liston mi konvertis al XML-formato, uzante Perl-an skripton.

2. Mankoj de la BSO-listo kaj de PIV1

Eraroj en la radika kapvorto

Nemalofte aperas ortografiaj eraroj en la radikaj kapvortoj. Pro tio, ke la listo estis alfabete reordigita (kun la eraroj kaj prenante la finaĵojn en kalkulo), estas foje malfacile retrovi, pri kio temas. Ekz-e mi longe cerbumis, kio povas esti tiu vorto STERKO en la fako kuirarto (fakte STEKO), aŭ ROMANTIKA en la fako matematiko (fakte ROMANIKA en la fako filologio)... Kompreneble eraroj troviĝas ankaŭ en aliaj lokoj.

Ĉapelitaj literoj

La BSO-listo uzas la konvencion de x-surogatoj por la ĉapelitaj literoj, krom por la litero ŭ, bedaŭrinde, kiu fariĝas simpla u. Estas tikla afero korekti tion, sed mi faris, kaj esperas, ke ne enkondukis tro da eraroj.

Streketoj

Ĉar oni uzis streketon por indiki la radikon en kunmetaĵoj, ne plu eblis uzi ĝin alicele, do la streketojn aperantajn en kunmetaĵoj oni jen forigis, jen transformis al spacetoj. Mi ŝanĝis la streketojn al tildoj kaj provis reenkonduki la mankantajn streketojn.

Preferataj formoj

Ofte en PIV1 estas vortoj difinitaj per nura egaleco kun alia vorto. La BSO-listo bone kaptas tion, se temas pri la ĉefa derivaĵo, sed ne pri la ceteraj. Tiu manko transiris al mia datumbazo.

Uskleco

En la BSO-listo ĉio estas skribita majuskle. Estas tamen indikoj pri majuskleco pere de la kodo MA. Sed tio ne solvas ĉiujn subtilaĵojn: radikaj kapvortoj de la tipo "S.O.S", "pH", "Bet-Leĥem" k.a. ne estas adekvate priskribitaj per la nura fakto, ke ili alprenas majusklon. Same pri kunmetaĵoj de la tipo "Alaska Markolo", "Van de Graaf-generatoro", "pilo de Clark", "Malta febro", "la Ora Hordo", "La Bovisto" (eĉ nekonsiderante, ke kelkaj kunmetaĵoj estas erare presitaj majuskle en PIV1 mem: "Malĉefa", "Senbalastigi"... kaj tiele konservitaj en la BSO-listo).

Aldone al tio, PIV1 neglektis indiki la usklecon de kunmetaĵoj el la radikoj, kies ĉefa derivaĵo estas mem majuskligita (ekz-e Franc/o, ~ujo, ~igi, aŭ Kanad/o, ~ano), lasante la demandon malferma. Kompreneble la BSO-listo ne klopodas solvi ĝin.

La informoj pri uskleco, kiun mi donas en la datumbazo, estas do nur indikaj. Se mankas la atributo "maj", la vorto estas tute minuskla. Se la atributo "maj" egalas al "jes" kaj la koncerna formo estas unuvorta, tiam ĝi alprenas komencan majusklon. Se ĝi estas plurvorta, aŭ se temas pri mallongigo, tiam oni povas certi, ke aperas iu majusklo, sed ĝia loko ne estas prognozebla aŭtomate. Se la atributo "maj" egalas al "eble", tio signifas, ke la radika kapvorto estas majuskla, do ke en la koncerna kunmetaĵo majusklo povas aperi aŭ ne depende de la semantiko aŭ de la uzata konvencio.

Mankantaj fak-indikoj

Indikado de fakoj ne estas konsekvenca en PIV1. Fakindiko povas aperi ĉe radiko (aŭ, pli ĝuste, ĉe la radika kapvorto, kiun mi nomas "ĉefa derivaĵo"), ĉe senco, ĉe derivaĵo aŭ kunmetaĵo, kaj ĉe ekzemplo... Kiam la fontindiko mankas, oni povas indukti, ke eble antaŭa fakindiko aplikiĝas (ekz-e la fakindiko botaniko de "abio" aplikiĝas ankaŭ al la kunmetaĵo "balzama abio").

La redaktantoj de la BSO-listo provis fidele respeguli la komplikecon de PIV1, sed ankoraŭ pli kompligis la aferon, ĉar ili prenis en kalkulon nur la kapvortojn, ne la diversajn sencojn, kiujn ĉiu kunmetaĵo povas ricevi. Do post la kapvorto aperas listo sumiganta ĉiujn fakindikojn (interplektitajn kun indikoj pri fonto, uskleco, transitiveco) aplikeblajn al la koncerna vorto. Notu, ke ĉi tiu listo ne entenas la fakindikojn troveblajn en ekzemploj, kaj ke kiam aperas pluraj fakindikoj, restas nesciate, ĉu la indikoj koncernas diversajn sencojn aŭ la saman.

La redaktantoj provis ankaŭ plibonigi la staton en PIV aldonante proprajn fakindikojn, kiam PIV1 tute ne havis. Temas pri specifaj fakindikoj (GRA, I, KOM, PE, SC), tamen kun ne tre klara signifo (vidu mian interpreton en la enkonduka komento de piv1.xml). Ekz-e la vorto "abismo" portas la fakindikojn BIB (PIV-a) kaj KOM (ne-PIV-a), kio montras, ke la vorto estas uzebla kaj en biblia kaj en nefaka (komuna) kuntekstoj; "aboco" portas la fakindikojn GRA kaj KOM (ambaŭ ne-PIV-aj), kio montras, ke malgraŭ ke neniu vinjeto aperas en PIV1, ĝi estas tamen uzata en gramatika kaj komuna kuntekstoj. Bedaŭrindege tiu ĉi bona sistemo koncernas nur la ĉefajn derivaĵojn. Ĉe vorto "elaĉeti" vi do trovos la nuran fakindikon RE (religio), dum ĝi estas uzebla ankaŭ en komuna kunteksto.

Tiuj mankoj, kompreneble, troviĝas senŝanĝe ankaŭ en mia datumbazo. Mi transprenis ĉiujn haveblajn fakindikojn (PIV-ajn kaj ne-PIV-ajn).

Kategoriigo de la radikoj

La BSO-listo pli-malpli reprenis la metodojn de PIV1 por distingi vortojn kun finaĵo aŭ senfinaĵajn, afiksojn ktp, pere de iuj signoj metitaj en la kapvorto. Mi provis plusistemigi la aferon, donante eksplicitan kategorion al ĉiu radiko, kaj provante tiel igi la datumbazon pli utila. Vidu la kategoriliston en la enkonduka komento de piv1.xml. Ne temas pri listo sendisputa, definitiva kaj teorie ellaborita, sed ĝi jam ebligas traserĉi la datumbazon.

3. Uz-ekzemploj

Mi faris XSLT-stilfolion por montri, kiamaniere kaj kiucele eblas traserĉi la datumbazon. Cetere la rezultoj de traserĉado ebligis korekti amasojn da eraroj en la BSO-listo kaj en la konvertoprogramo.

Jen la ekzemploj:


Listo de Esperantaj literoj

a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z

Listo de mallongigoj (uskleco ofte malĝusta)

A.k., C.g.s., Ddt, k-do, k.c., ktp, L.s.d., Ph, S.a.t., S.o.s., t.e., T.n.t., U.e.a.

Listo de interjekcioj kaj sonimitoj

aha, aĥ, aj, aŭ, ba, baj baj, be, bis, br brr, bum, ĉit, dirlididi, ehe, ej, fi, fr, fu, gik-gak, glu-glu-glu, ha, haleluja, he, hej, hm, ho, hoj, hola, hop, hosana, hot hoto, hu, hu-u-u, huj, huŝ, kŭaks, kva kvak, kvivit, lo, lu lu, oho, oj, pa, pu, puf, pum, riĉ-raĉ, ruk, ho ruk, sss, stop, ŝŝ, ta ta ta, tin tin tin, tju, tpr, ts, uf, uhu, ŭa, ve

Listo de finaĵoj

-a, -as, -e, -i, -is, -j, -n, -o, -os, -u, -us

Listo de Esperantaj afiksoj

bo-, ĉef-, dis-, ek-, eks-, ge-, mal-, mis-, pra-, re-

-aĉ, -ad, -aĵ, -an, -ant, -ar, -at, -ĉj, -ebl, -ec, -eg, -ej, -em, -end, -er, -estr, -et, -id, -ig, -iĝ, -il, -in, -ind, -ing, -int, -ism, -ist, -it, -nj, -obl, -on, -ont, -op, -ot, -uj, -ul, -um, -unt, -ut

Listo de sciencaj afiksoj

a-, ab-, ace-, acet-, aceto-, ald-, aldo-, anhidro-, anti-, arĥi-, arki-, aŭto-, azo-, azoksi-, bi-, bio-, centi-, ciklo-, deci-, deka-, des-, di-, eleo-, endo-, epoksi-, eŭ-, fito-, fosfo-, fosforo-, foto-, frakto-, ftal-, galvano-, geo-, giga-, gimn-, gon-, graf-, hekt-, helio-, hemat-, hemi-, hept-, hetero-, hidr-, hidro-, hidroksi-, hiper-, hipo-, homo-, intra-, izo-, jodo-, karbo-, karbon-, kardi-, keto-, kilo-, krio-, kripto-, kromo-, kver-, lameli-, luteo-, maha-, mega-, megalo-, meso-, meta-, metoksi-, mi-, mili-, miria-, mono-, nafto-, nano-, neo-, nitr-, oks-, oksi-, orto-, paki-, para-, penta-, piko-, pio-, piro-, poli-, pre-, proto-, radio-, retro-, ribo-, San-, semi-, seskvi-, siringo-, spermato-, steat-, sulfo-, taki-, tele-, tera-, terat-, termo-, tetra-, tio-, tribo-, triĥ-, uro-, zo-

-ac, -al, -algi, -an, -anc, -at, -ator, -az, -e, -ed, -emi, -en, -esk, -gen, -gene, -icid, -ik, -il, -iliard, -ilion, -in, -ine, -iv, -iz, -metr, -nomial, -oid, -ol, -olog, -om, -oz, -peksi, -plegi, -skop, -stomi, -tom, -uri

Listo de vortoj el radiko kun kategorio "memstara" (uzataj senfinaĵe)

adiaŭ, ajn, al, almenaŭ, ambaŭ, ankaŭ, ankoraŭ, anstataŭ, antaŭ, apenaŭ, apud, aŭ, baldaŭ, cent, ci, cis, ĉar, ĉe, ĉi, ĉial, ĉiam, ĉie, ĉiel, ĉies, ĉiom, ĉirkaŭ, ĉiu, ĉu, da, de, dek, des, do, du, dum, eĉ, ekster, el, en, estiel, for, ĝi, ĝis, hieraŭ, hodiaŭ, ial, iam, ie, iel, ies, ili, inter, iom, iu, ja, jam, je, jen, jes, ju, ĵus, kaj, ke, kial, kiam, kie, kiel, kies, kiom, kiu, kontraŭ, krom, kun, kvankam, kvar, kvazaŭ, kvin, la, laŭ, li, malgraŭ, mem, mi, mil, minus, morgaŭ, naŭ, ne, nek, nenial, neniam, nenie, neniel, nenies, neniom, neniu, ni, nu, nun, nur, ok, ol, oni, per, plej, pli, plu, plus, po, por, post, preskaŭ, preter, pri, pro, se, sed, sen, sep, ses, si, sob, sor, sub, super, sur, ŝi, tamen, tial, tiam, tie, tiel, ties, tiom, tiu, tra, trans, tre, tri, tro, tuj, unu, vi

Listo de vortoj el radiko kun kategorio "pruntita" (uzataj senfinaĵe)

Aaron, Abiŝag, Abner, Abraham, Abŝalom, Adonaj, Aĥab, Aĥaŝveroŝ, alfa, Amalek, amen, Amos, Andersen, Anhuj, Anŝan, Aŝtar, Aŝur, Barnabas, Bernike, Bet-leĥem, beta, Cebaot, Celsius, Ĉangĉun, Ĉangdu, Ĉongking, Dajren, delta, do, Du fu, dzeta, Ejnstejn, Elija, Eliŝa, Elohim, eta, Eŭmenidoj, fa, fi, fri, Fugian, Fuĝoŭ, Fuŝun, gama, Gansu, Gaza, Genoveva, Gianghi, Giangsu, Gilin, Gogol, Guanghi, Gujĝoŭ, Gujjang, Ĝegiang, Ĝengĝoŭ, Ĝenĝis, Ĝuangzi, Hangĝoŭ, Hankoŭ, Har-magedon, Harbin, Hefej, Hejlonggiang, Helsinki, Henan, Hingiang, Hining, Hubej, Huĵi, Hunan, Hus, Ĥam, Ĥanoĥ, ĥi, Ĥizkija, Isaĥar, Iŝmael, Iŝtar, Izebel, Jangzi, Javan, Jehojada, Jehoŝafat, Jehu, Jehuda, Jeĥezkel, Jeremia, Jerobeam, Jesaja, Jiftaĥ, Joab, Joel, Jona, Jonatan, Joŝija, jota, Junnan, Kajafas, Kana, kapa, Kikihar, Kingdaŭ, Kinghai, Kju, ksi, Kunming, Kuri, Kuŝ, la, Lanĝoŭ, Lao-ce, Laŭzi, Levi, Li baj, Liaŭ, Liaŭning, Ljuŝun, Luan, Malaĥi, Manase, Maŭ ze-dong, Melkicedek, Metuŝelaĥ, mi, Miĥa, Mirjam, Moab, Mordeĥaj, Mozi, mu, Naftali, Naĥum, Neĥemja, Noa, Nu, nu, Obadja, pi, Pott, Praha, psi, Purim, Purkinje, Rabbi, Ragnarok, Raĥel, re, Rentgen, rota, Rut, Sanĥerib, Sara, Saul, Set, si, Siĉuan, sigma, Skot, sol, Suĝoŭ, Sun jatsen, Ŝandong, Ŝanhi, Ŝeĥem, Ŝem, Ŝenhi, Ŝenjang, Ŝiloaĥ, Ŝimŝon, Ŝulamit, Ŝunem, Ŝuŝan, Tajhang, Tajjuan, Tajvan, Tangŝan, Tarim, taŭ, teta, Tiangin, Tianŝan, Timur, Tot, Trocki, Um-napiŝti, Urija, Urumĉi, Van-dajk, Vaserman, Vaŝington, Vaŝti, Vinĉi, Vuhan, Vusi, Zamenhof, Zeĥarja, zeta

Listo de vortoj el radiko kun kategorio "pruntita_adj" (virinaj nomoj + epsila, omikra, upsila, Cefanja!)

Adela, Afrodita, Agata, Aglaja, Agnesa, Alcestisa, Alica, Alkmena, Amalia, Amfitrita, Andromaĥa, Andromeda, Anĝela, Anna, Antigona, Arakna, Ariadna, Arsinoa, Artemisa, Aspazia, Astarta, Atalanta, Atalja, Atena, Atropa, Aŭrora, Barbara, Bat-ŝeba, Baŭcisa, Beatrica, Belona, Berenica, Berta, Blanka, Brigita, Brizeisa, Cefanja, Ceresa, Cibela, Circa, Citerea, Ĉarlota, Dafna, Danaa, Debora, Dejanira, Delila, Demetera, Desdemona, Diana, Didona, Dorotea, Dulcinea, Edita, Egeria, Eĥoa, Elektra, Eleonora, Eliana, Eliza, Elizabeta, Elvira, Emma, epsila, Eratoa, Estera, Eŭfrozina, Eŭlalia, Eŭridica, Eŭropa, Eŭterpa, Eva, Evangelina, Filisa, Filomela, Flora, Freja, Frina, Galatea, Galsvinta, Gertruda, Ginevra, Gizela, Greta, Grizelda, Ĝenoveva, Ĝina, Heba, Hedviga, Hekata, Hekuba, Helena, Helma, Heloiza, Henrieta, Hera, Hermiona, Heroa, Herodiasa, Higiea, Hilda, Hipodamia, Hortensa, Ĥimena, Ida, Ifigenia, Ilza, Inoa, Ioa, Irena, Irisa, Irma, Ismena, Ivona, Izabela, Izisa, Izolda, Jokasta, Judita, Junona, Kalia, Kaliopa, Kalipsoa, Kalistoa, Karibda, Karlota, Karmena, Katarina, Klara, Klelia, Klemencia, Kleopatra, Klimena, Klioa, Klitemnestra, Kloa, Klorisa, Klotilda, Kolombina, Kreuza, Krimhilda, Kristina, Krizeisa, Kunegunda, lambda, Laodamia, Latona, Laŭra, Lea, Leda, Lenora, Leontina, Letoa, Liliana, Lizistrata, Lucina, Magdalena, Maja, Malvina, Margareta, Mariana, Marta, Matilda, Medea, Meduza, Megera, Melpomena, Meluzina, Mercedesa, Mesalina, Minerva, Mirtoa, Mnemozina, Monika, Natalia, Naŭsikaa, Nemeza, Nina, Nioba, Odeta, Odila, Ofelia, Olga, omega, Omfala, omikra, Palasa, Pandora, Parvatia, Pazifaa, Penelopa, Pentezilea, Perpetua, Persefona, Poliksena, Polimnia, Prokna, Prozerpina, Psiĥa, Rea, Rebeka, Reĝina, Roza, Sabina, Salomea, Sapfoa, Satia, Scila, Selena, Semela, Semirama, Sita, Stefania, Suzana, Ŝarazada, Taisa, Talia, Temisa, Tera, Tereza, Terpsikora, Tetisa, Tisba, Titania, upsila, Urania, Ursula, Valpurga, Venera, Veronika, Vesta, Viola, Virginia, Zoa

Listo de vortoj kun fako MAT

-iliard, -ilion, -nomial, -oid, abako, absciso, absoluta, absoluto, adiciato, adicii, afina, aksiomo, akso, akuta, aldoni, algebro, alikvanto, alikvoto, alto, analitiko, analizatoro, angulmezurilo, angulo, aproksimi, aranĝaĵo, areo, argumento, arkuso, aro, asimptoto, bari, baro, bazo, bikvadrata, binara, bisekci, centro, cikloido, cilindro, cirklo, ĉefcirklo, ĉenfrakcio, ĉirkaŭskribi, daŭbo, decimala, dekstruma, denominatoro, derivaĵo, derivi, determinanto, diametro, diferenciala ekvacio, diferenciala kalkulo, diferenciali, diferencialo, diferenco, diofanta, direktanto, direktrico, disfokuseco, diskreta, diskriminanto, diverĝi, dividi, divido, divizoro, donitaĵo, duala, duoniganto, duonigi, duuma, ebeno, edro, ekarto, eksplicita, eksponencialo, eksponento, eksterskribi, ekvacio, ekvivalento, elipso, elipsoido, elvolvaĵo, elvolvi, enkonduki, enskribi, entjero, envelopo, epicikloido, etendi, evoluto, evolvento, faktorialo, faktoro, fina, finia, finio, finita, flekso, fokuso, frakcio, funkcio, funkcionalo, generanto, generi, giga-, gradiento, grado, graduso, hakita konuso, harmona kunulo, helico, hemisfero, hermita, hiperbolo, hiperboloido, hipocikloido, hipotenuzo, homogena, homologa, homotetia, identaĵo, imaginara, implicita difino de objektoj, indico, infimo, infinitezima, infinitezimo, infinito, integralo, integri, intermapo, interpoli, intervalo, invarianto, inversa, inverso, iteracio, izocela, izomorfaj, karakteristiko, kardioido, kartezia, koeficiento, koincidi, kombinacio, kombinatoriko, kompleksa, komplekso, komplementa, komunonaj, kongrua, kongrui, koniko, konikoido, konjugi, konjugito, konkava, konkreta, kontinua, kontinuaĵo, kontraŭa, kontraŭegala, konusa surfaco, konuso, konverĝi, koordinato, kordo, kosekanto, kosinuso, kotangento, kuba, kubo, kurbo, kuspeĝo, kuspo, kvadranto, kvadrato, kvadraturo, kvadriliono, kvanto, kvarangulo, kvintiliono, kvociento, latero, lemniskato, lemo, limeso, lineara, linio, livuma, logaritmo, lokuso, lozanĝo, maksimumiganto, malakuta, malderivaĵo, malderivi, mantiso, mapi, matrico, mediano, metriko, mezanto, mezonombro, mezproporcia, mili-, minimumiganto, minuto, miria-, modulo, monomo, multipliki, naskanto, naski, negativa, nekonato, nekontinuanto, neracionala, nivellinio, nombro, normala, normalo, normigi, normo, normumi, nuliganto, numeratoro, numerebla, o, obtuza, ono, operatoro, ordinato, ordo, origino, orta, ortangulo, ortocentro, oskuli, para, parabolo, paraboloido, paralelepipedo, paralelogramo, paralelprojekcio, parametro, paro, partumo, periferio, perimetro, permutaĵo, pi, piedo, piko-, piramido, planimetrio, plurangulo, polajro, poli, poligono, polinomo, poluso, potencato, potenci, potenco, pozitiva, primo, prismo, probablokalkulo, produto, progresio, projekcio, projektiva, proksimumado, proporcia, proporcio, propozicio, punkto, racionala, radiano, radika, radika indico, radikalo, radikato, radikilo, radikindico, radiko, radiksigno, raporto, reala, reciproko, rektangulo, resto, rigora, rilato, rilato de ekvivalento, rivolua solido, rivolua surfaco, rivoluo, rombo, rotacia konuso, sago, segmento, sekanto, sekcanto, sektoro, senco, senfina, serio, sferdisko, sferkojno, sfero, sferoido, signifika, simetria, simila, sinusarko, sinuso, skalena, solido, spaco, spinoro, stelo, steradiano, subtrahi, sumo, suplemento, supremo, tangento, tanĝanto, tanĝi, teoremo, termo, topologio, toro, transcenda, transfinia, transfleksiĝa punkto, translacio, transponi, trapezo, triangulo, trigonometrio, triliono, trinomo, undoro, unuvarianta sistemo, valoro, varianto, vario, vektoro, vertico, vico, vinkulo

Listo de vortoj kun fako SHP

aksiometro, alflankiĝi, alteriĝi, ankro, ankrovinĉo, anteno, asdiko, aŭriko, averio, aviso, babordo, balanciero, balastakvujo, barĝo, barko, baŭo, bilĝo, biteto, bito, boardi, bolardo, bonedo, brajli, bramo, braso, buleno, bumo, busprito, ĉerpilo, daŭo, davito, delasi, destrojero, direktilo, dismeto, doriso, drakŝipo, drivado, drivangulo, drivi, drivo, droso, dukdalbo, ekarto, elvaporilo, embargi, empenerono, enverguro, eskaladi, eskorti, fakmuro, feluko, fenestro, ferdeko, ferdekpordo, ferli, flago, flagstango, floto, forlasito, gabaro, gafo, gajni, galeaso, galero, galiono, galioto, gerleno, gibi, gigo, graplo, grundi, gudrotuko, ĝiri, halso, hidrofono, hisi, hokstango, holdo, hulo, jakto, jardo, joro, julo, ĵibo, ĵonko, kaiko, kapei, kapstano, kapuĉo, kapuso, karavelo, karbejo, karbumi, kareno, kargo, kargopezo, kastelo, katamarano, kilo, kilsono, kliniĝo, klinkovri, kluso, kolizimato, konosamento, konvojo, koraklo, krozi, krozisto, kutro, kvartirmastro, large, leo, lifto, liki, likimuna, liko, lineo, lofi, logo, loksodromio, lugro, lumo, malgajni, marinaĵo, martingalo, matroso, merleno, midŝipmano, mino, mordi, municiejo, nodo, orlopo, panei, paneo, pavezo, piedŝnuro, pinaso, pinĉi, pinglego, ponto, praho, pruo, raliko, rembenko, rigi, ripo, rudro, ruliĝi, salono, saluti, semafori, semaforo, signalflago, skopo, skuno, solivo, sondilo, spinako, splisilo, stajo, stevardo, steveno, stirejo, stirrado, subiĝo, ŝalupo, ŝarĝlinio, ŝelo, ŝkopo, ŝkoto, ŝoveli, ŝpatkruco, ŝpato, ŝtoko, tabulkovri, taglibro, talio, tartano, teleskopo, teraplano, teŭgo, tiraviro, tonelo, topo, tramelo, trampo, tribordo, trolo, trunko, vaĉo, vaporo, varango, varfo, velo, vera, viziti, zono

Listo de vortoj kun fako TEL

adapta transformilo, aerogramo, aferpaperoj, antaŭelektilo, atenua indico, atenui, atenuilo, aŭdkonko, baterio de lineo, baŭdo, belo, bendfiltrilo, bildocilindro, bildotubo, centralo, centrobaterio, detektilo, detekto, difino, diktafono, dipleksa, dissendi, distribuframo, eĥobarilo, elektilo, erarimpulso, erlango, falklapo, faza indico, filtrilo, fonbruo, forka komutilo, gajno, generatoro de alvoksignala kurento, grado de modulado, hidrofono, hipsogramo, ikonoskopo, impulso, impulsometro, indico de propagado, induktoro, interlinea centralo, interloka centralo, interurba centralo, ĵaka komutilo, kamkontakto, kanalo, karakteriza impedanco, klara, koeficiento de atenuo, koeficiento de fazo, komputilo de interparolaĵoj, konektoŝranko, konzolfosteto, kurentoelemento, levilo, limfrekvenco, lineara detekto, logatomoj, loka centralo, malmoduli, manipulilo, maŝo, modulado, moduli, modulilo, morsa, muzikfrekvenco, nepero, niveldiagramo, parabola detekto, portanta kurento, porti, presilo, propaga indico, propagi, radiofonio, radiografi, raporto, remburso, s.o.s., sendilo, sendostacio, serie-konekta instalaĵo, servareo, signallampo, sistemo, sonbendo, sonilo, sonkvalito, sonŝirmilo, sortimento, stacia centralo, substacia instalaĵo, ŝnurumi, telebildigi, telebildigilo, telefonia diskonigilo, telegrafada frekvenco, telegrafia diskonigilo, tempodistanca komputilo, tipopresa rado, trakonekti, truilo, tubobloko, vobli, vokkurento, voko, voksignalo

Listo de vortoj kun fako ZO

-ed, -en, -oid, abdomeno, abelo, acefaloj, acipenseroj, afanipteroj, afido, afrodito, agamia, agamio, agamo, aglo, aguarao, agutio, aĥerontio, akantiaso, akantopterigoj, akaro, akaruloj, akcipitro, akontio, akrido, akrocefalo, akroĥordo, aksolotlo, aktinio, aktiniuloj, aktinopterigoj, alando, alantoido, alaŭdfalko, alaŭdo, albatroso, alburno, alcedo, alcionio, aligatoro, alko, alozo, alpako, aluato, alvuso, amblistomo, amebo, amebuloj, amfibio, amfineŭroj, anakondo, anariko, anaso, anĉovo, androgino, anelidoj, angilo, angviso, animalo, ankilostomo, anobio, anodonto, anofelo, ansero, anseroformaj, antedono, antilopo, antozooj, antropoida, antropoidoj, aoto, apro, apterigo, apuso, araneo, arao, ardeo, argironeto, argonaŭto, arĥipteroj, arĥiteŭto, aristo, arkipteroj, arkiteŭto, arktio, armadelo, artikoluloj, artropodoj, arvikolo, ascidioj, askarido, aspido, astako, asterio, atelo, aŭko, aŭrelio, aŭrikulo, avikulario, avoceto, azeno, babiruso, balano, baleno, balenoptero, bananmuŝo, bantamo, barbfiŝo, barto, batrako, bavi, bazilisko, beko, belono, berniklo, biglo, birdo, birdoj, birgo, bizono, blapto, blastocero, blato, blenio, blugorĝulo, boao, bobolinko, bokso, bombicilo, bombikso, bombinatoro, bonazio, bonito, borkonko, boselafo, bostriko, botaŭro, botropo, bovo, bradipo, braĥino, brakpieduloj, bramo, branĉo, brankiopodoj, brankiostomo, branko, briozooj, brosmo, bubalo, bucero, bufago, bufo, bukceno, bukorako, buldogo, bungaro, bupresto, burdo, buteo, cebo, ceceo, cecidomio, cefalopodoj, celentero, celomo, cepolo, cerambiko, cerasto, cerkopiteko, certio, cervo, cestodoj, cetacoj, cetonio, cianeo, cicindelo, cigno, cikado, ciklostomoj, cikonio, cilio, ciliuloj, cimo, cinipo, cinklo, cipreo, ciprino, cirkaeto, cirkuo, civeto, ĉamo, ĉasfalko, ĉelo, ĉevalo, ĉifĉafo, ĉiko, ĉimpanzo, ĉinĉilo, ĉiomanĝanta, ĉiro, ĉoto, dafnio, damao, dazipo, decidua, dekpieduloj, dekstruma, delfeno, demodekso, dendrolago, dento, dermesto, desmodo, diagnozo, didelfo, dido, dikotomeco, dikotomio, dingo, diodonto, diomedeo, dipodo, dipteroj, distomo, ditisko, dogo, doliĥoto, dorido, drako, dromedaro, dromiceo, dromio, drozofilo, duelbirdo, dugongo, edentatoj, efemero, eglefino, egreto, eĥidno, eĥino, eĥinodermoj, eĥinorinko, ekidno, ekino, ekvo, ekzoceto, elafro, elapo, elasmobrankoj, elatero, elefanto, elitro, emberizo, emido, enado, enanto, engraŭlo, entelo, enteropneŭstoj, entomostrakoj, enverguro, eperlano, ergoto, erinaco, ermeno, ezoko, fakoĉero, fakoĥero, falangio, falaropo, faleno, falko, familio, fasciolo, fasmo, fazano, fekunda, fekundigi, feliso, femalo, fenikoptero, fenikuro, feto, fibero, figbirdo, filandro, filario, filoksero, filoskopo, filostomo, filumo, fiŝo, fiŝoj, fitiso, fizalio, flagelo, flageluloj, flamengo, flebotomo, fleso, flugiluloj, flustro, foceno, foino, foko, fokseno, folado, foraminiferoj, forfikulo, formiko, frajo, frankolino, fraterkulo, fregato, frigano, fringelo, fringo, frugilego, ftiro, fulgoro, fuligulo, fuliko, fulmaro, furo, gado, gajlinsekto, galago, galbulo, galeopiteko, galinago, galino, galinolo, gambo, garolo, gasterosteo, gastrofilo, gastropodoj, gastrulo, gaŭro, gavialo, gazelo, gefireoj, geko, genoto, genro, gento, geometro, geotrupo, gepardo, gerbilo, gibono, gimnofionoj, gimnoto, gipaeto, gipo, glareolo, gliro, glosino, gnuo, gobio, gobiuso, goliato, gorilo, grajnovora, grifo, grilo, grimpuloj, gruntbovo, gruo, guanako, guemulo, gufo, gulo, guno, gurnardo, ĝardensilvio, ĝemelo, ĝermo, ĝibo, ĝirafo, haliaeto, halihero, haltero, hamstro, hapalo, haringo, harpalo, harpio, heliko, hematopo, hemiono, hemipteroj, hermafrodito, herminio, hidro, hidroĥero, hieno, hilo, himenopteroj, hino, hipodermo, hipogloso, hipokampo, hipolao, hipopotamo, hirudo, hirundo, histriko, holocefaloj, holosteoj, holoturio, homo, hortulano, hufo, hundo, hupo, huzo, ĥameleono, ĥaradrio, ĥelonio, ĥeto, ĥetognatoj, ĥimero, ĥironekto, ĥiroptero, ĥitono, ĥondrosteoj, ĥondrostomo, ibekso, ibiso, iduso, igvano, ikneŭmonoido, iksodo, imagino, indrio, infuzorioj, insekto, insektomanĝuloj, izatiso, jaguaro, jingo, kaĉaloto, kajmano, kaktuo, kalandrao, kalandro, kalicebo, kalidro, kalmaro, kalosomo, kamelo, kampalaŭdo, kanabeno, kanario, kancero, kanguruo, kaniso, kankro, kantarido, kantaro, kapibaro, kapopieduloj, kapreolo, kaprimulgo, kapro, karabo, karakalo, karapaco, karaso, karcino, kardelo, kardinalbirdo, kareto, karino, karnomanĝuloj, karpo, kastoro, katarto, katbirdo, kato, katokalo, kaŭrio, kavio, kazuaro, kecalo, keo, kerkedulo, keto, kiango, kilo, kitio, klado, klangulo, klasifiki, klaso, kloako, kloakuloj, klupeo, knido, koalo, kobajo, kobitido, kobro, koĉo, koenduo, kojpo, kokcidio, kokcinelo, koko, kokono, kokotraŭsto, koleopteroj, kolibro, kolimbo, kolombedoj, kolombo, kolomboformaj, kolubro, kondoro, kongro, konko, konstriktoro, konuro, kopriso, kopulacio, koracio, korako, koralo, koregono, korifeno, korikso, kormorano, korniko, korno, koronelo, korsako, korvo, koturno, krabo, krabro, krakto, krekso, kreski, kresto, krinoidoj, krizalido, krizopo, krokodilo, kropo, krosopterigoj, krotalo, krucbeko, krustuloj, ksenartroj, ksifio, kukolo, kulo, kuniklo, kurbirdo, kurkulio, kuruko, kvarmana, laboristo, labrako, labro, lacerto, lagopo, lagostomo, lagotriko, lagrio, lamblio, lameli-, lamenbrankuloj, lamenkornuloj, lamno, lamo, lampiro, langusto, laniario, lanio, laringo, laro, larvo, laŭso, leiŝmanio, lemo, lemuro, leono, leopardo, lepidoteroj, lepismo, leporo, leptinotarso, lepto, leŭcisko, libelo, liceno, limako, limando, limao, limneo, limozo, limulo, linko, lirvostulo, litorino, litorno, livio, ljamo, lofio, lojto, loksio, lokustelo, lokusto, loligo, lorio, loriso, luciolo, lukano, lumbriko, lupo, lutreolo, lutro, madreporo, magoto, maĝveziko, makako, makaono, makrocefalo, makropo, malakostrakoj, maleo, mamuloj, manato, mandrilo, maniso, mantelo, manto, marabuo, marelefanto, marleono, marleopardo, marmoto, marmozo, marsupio, marteso, marurso, masklo, mazamo, meduzo, mefito, meleagreno, meleagro, melo, melolonto, meloo, membrano, membro, menuro, merĝo, merino, merlango, merlo, merluĉo, meropo, metamorfozo, metazoo, mevo, migalo, migri, mikroto, miksino, milvo, mimetismo, miogalo, miriapodoj, mirmekofago, mirmeleono, mitulo, mokbirdo, moloko, molusko, molvo, monedo, monodelfo, monotremoj, mopso, moruo, moskito, moskulo, motacilo, moteo, mugilo, mulo, mungoto, murekso, mureno, muskardeno, muskardino, muso, mustelo, muŝkaptulo, muŝo, najo, narvalo, naŭkrato, naŭtilo, nazuo, nekroforo, nemathelminto, nematodoj, neparhufuloj, nereo, neŭropteroj, niktalopa, nimfeo, nizo, njasa, noktuo, notokanto, nucifrago, numenio, numido, oceloto, odonatoj, ofiuro, ojstro, okapio, oksiuro, oligoĥetoj, omaro, ondatro, onisko, operkulo, orangutano, orcino, ordo, orikteropo, oriolo, ornitorinko, ortopteroj, ostro, otario, otido, ovario, ovibovo, ovio, ovolo, ovonaska, ovovivonaska, pagelo, paguro, paĥidermo, palemono, palinuro, palmipedoj, palumbo, pandalo, pandiono, pando, pantero, papago, papiliono, paradizeo, parhufuloj, paruo, pasero, pastoro, patelo, paviano, pavo, pediko, pego, pekario, pekteno, pelikano, pentatomo, perĉo, perdriko, perko, perlamoto, perlo, petrelo, petromizo, pieriso, pigo, pilĉardo, pinĉilo, pingveno, pinikolo, pipio, pipistrelo, piralo, piranjo, pirokorako, pirolo, pitecio, piteko, pitono, placentuloj, plagiostomoj, plasmodio, plataleo, plateso, pleŭronekto, ploto, plumo, pluvio, podicipo, polekso, poliandrio, poligamio, poliĥetoj, poliplektro, polipo, poliptero, polpo, porko, presbito, primato, primitiva, pristo, procelario, prociono, prokavio, pronelo, proteo, proto-, protoplasmo, protozoo, pseŭdopiedo, psitako, psoko, pteropo, pudelo, puduo, pulo, pumo, pupa, purpureo, putoro, rabobesto, radiolarioj, radiuloj, rajo, ralo, rampuloj, rangifero, rano, rato, raŭpo, reao, regolo, reĝino, remaĉuloj, reproduktanto, reprodukti, reproduktiĝi, reptilioj, resuso, rinĉocefaloj, rinocero, rizopodo, rombo, rosmaro, rostro, rotaciuloj, rubekolo, ruĝgorĝulo, ruĝvostulo, sabloviva, sajmirio, saksikolo, salamandro, salangano, salikoko, salmo, sandro, saprozoo, sardino, sarkopsilo, sarkopto, saturnio, saŭro, sciuro, sebasto, segmento, senflugiluloj, senkraniuloj, senmakzeluloj, senorela, sepio, serpentario, serpento, servalo, sevrugo, sfego, sfenisko, sfenodonto, sfingo, silfo, siluro, silvio, simbioto, simbiozo, simbrako, simio, simulio, sirapto, sireno, sirinkso, sito, skafopodoj, skarabo, skinko, skolopendro, skolopo, skombro, skorpenzo, skorpio, skvalo, skvamo, skvamuloj, skvateno, soleo, somaterio, soriko, spanielo, spato, spatulo, spavino, specio, spiroketo, spongo, sporo, sporozooj, sprono, sproto, stegomijo, steredo, stigmo, stilzobirdoj, strepsipteroj, strigo, stronglio, struto, sturgo, sturno, subfamilio, subklaso, subordo, subuteo, suĉilo, sulo, superordo, surmuleto, ŝafo, ŝakalo, ŝarko, ŝelo, ŝpini, ŝterno, ŝvebi, tabano, tadorno, taksonomio, talitro, talpo, tamanduo, tanagro, tapiro, tarantulo, tardigradoj, tarsio, tarso, tatuo, taŭro, tegenario, teko, teleosteoj, tenebrio, tenio, tentaklo, teredo, termito, termotropismo, testacelo, testudo, testudŝelo, tetrao, tetraono, tetro, tigro, timalo, tinamo, tineo, tinko, tinunkolo, tinuso, tipo, tipulo, titio, tizanopteroj, torako, torpedo, tortriko, tragelafo, tragolo, traĥeo, traĥino, transpiri, trematodoj, tridakno, triglo, triĥino, triĥopteroj, tringo, tripanosomo, trituro, troglodito, trombidio, tropidonoto, truto, tubetodentuloj, tubitelo, tukano, tukuo, tunikuloj, turdo, turfalko, turto, ugviso, unaŭo, uncio, unguloj, unuĉeluloj, unuĝiba, upupo, urio, uro, urodeloj, urogalo, urso, valabio, valvo, vampiro, vanelo, vaneso, varano, vario, venado, vermo, vermoj, vermolanguloj, vertago, vertebruloj, vesperto, vespo, vespobuteo, vibrio, vibrisoj, vikuno, vintrodormado, vipuro, vivero, vivonaska, vizono, volvovosta, vombato, vulpo, vulturo, zebro, zebuo, zibelo, zibeto, zizelo, zoarco, zoofitoj

Listo de Fundamentaj vortoj kun fako BO

abio, abrikoto, absinto, acero, ajlo, akso, alno, alteo, ananaso, anizo, arbo, artiŝoko, asparago, atriplo, avelo, aveno, bambuo, basto, beko, beladono, bero, beto, betulo, branĉo, brasiko, bukso, bulbo, burĝono, butono, cedro, cejano, cikorio, cinamo, cipreso, citrono, ĉapelo, ĉerizo, daktilo, daturo, dorno, eduki, embrio, fabo, fago, familio, fenkolo, figo, filikoj, flori, floro, folio, frago, frakseno, frambo, frangolo, frukto, fungo, gajlo, gento, glano, granato, greno, groso, ĝermo, ĝibo, hedero, herbo, hiskiamo, hordeo, jasmeno, juglando, junipero, kafo, kaliko, kamomilo, kanabo, kano, kapo, kaporo, kapsulo, kardo, kariofilo, karobo, karoto, karpeno, kaŝtano, kerno, klapo, klaso, koko, kokoso, konuso, konvalo, koro, kotono, kratago, kreno, kreski, kufo, kukumo, kukurbo, kverko, lanugo, laŭro, lekanto, lento, leontodo, levkojo, liano, libera, ligno, likeno, lilio, lino, lipo, lolo, lonicero, lupolo, maizo, markoto, mastiko, mastro, matura, melono, mento, merizo, migdalo, milio, miozoto, mirho, mirtelo, mirto, morti, moruso, muskato, musko, najtingalo, napo, narciso, nukso, oksikoko, okulo, okzalo, olivo, oranĝo, ordo, palmo, papavo, pastinako, persiko, petroselo, piceo, pinĉi, pinglo, pinio, pino, pipro, piro, pirolo, pistako, pizo, poligono, pomo, poplo, primolo, prunelo, pruno, radiko, rafano, ranunkulo, rapo, ribo, ripo, rizo, rosmareno, rostro, rozo, rusto, safrano, saliko, salvio, sambuko, sekalo, simpla, siringo, skvamo, sorpo, spato, spiko, spinaco, sprono, stipo, strio, ŝalmo, ŝelo, teo, terebinto, terpomo, tilio, timiano, tremolo, trifolio, trufo, trunko, tubero, tubo, tulipo, ulmo, umbiliko, urtiko, vakcinio, vango, vanilo, velki, vergo, viburno, violo, zingibro, zono

Listo de Fundamentaj a- kaj eco-derivaĵoj de verba radiko

okaza, perfida, respondeco

Listo de kunmetaĵoj kun majusklo (ordigitaj alfabete laŭ la radiko)

alaska markolo (alask), plejalta (alt), kristarbo (arb), savarmeo (arme), aŭklandaj insuloj (aŭkland), malgrandazio (azi), azova maro (azov), baal-zebul (baal), baal-zebub (baal), senbalastigi (balast), balta maro (balt), kristobapto (bapt), blubarbo (barb), mariabesto (best), hebrea biblio (bibli), bizanca imperio (bizanc), neĝblankulino (blank), boromeaj insuloj (borome), la bovisto (bov), nordbrabanto (brabant), bristola golfo (bristol), sankta cecila (cecil), centaŭro (centaŭr), cindromerkredo (cindr), malĉefa (ĉef), daŭfenejo (daŭfen), daŭfenlando (daŭfen), novdelhio (delhi), vortenigmo (enigm), mezepoko (epok), ercmontaro (erc), eternulo (etern), centreŭropa (eŭrop), nordeŭropa (eŭrop), okcidenteŭropa (eŭrop), orienteŭropa (eŭrop), sudeŭropa (eŭrop), malta febro (febr), ora ŝaffelo (fel), fenomeno de hall (fenomen), fenomeno de joule (fenomen), fenomeno de kelvin (fenomen), fenomeno de volta (fenomen), fenomeno de zeeman (fenomen), kandelfesto (fest), palmofesto (fest), tendofesto (fest), fiŝoj (fiŝ), golfofluo (flu), brazila frambezio (frambezi), gallo-romano (gall), gaŭsaj unuoj (gaŭs), van de graaf-generatoro (generator), petrogroŝo (groŝ), novgvineo (gvine), novhebridoj (hebrid), hercinia arbaro (hercini), cisganga hindujo (hind), transganga hindujo (hind), nova holando (holand), la ora hordo (hord), hudsona golfo (hudson), malgranda hundo (hund), hurona lago (huron), keltibero (iber), ida monto (id), eliro (ir), nordirlando (irland), sokrata ironio (ironi), valo de jehoŝafato (jehoŝafat), jesuo kristo (jesu), kompanio de jesuo (jesu), transjordanio (jordan), nov-jorko (jork), nov-jorkio (jork), jugoslava federacio (jugoslav), ĵan-ĵakvo (ĵan), nov-ĵerzejo (ĵerzej), novkaledonio (kaledoni), novkaledoniano (kaledoni), kalvaria vojo (kalvari), marsokampo (kamp), kandelfesto (kandel), hefner-kandelo (kandel), kannoj (kann), kaprino (kapr), marikardo (kard), novkastilio (kastili), malnovkastilio (kastili), katalaŭnaj kampoj (katalaŭn), katilinaj paroladoj (katilin), katono el utiko (katon), kolekto aprobita (kolekt), brita kolumbio (kolumb), venuskombilo (komb), komputilo de gejger (komput), hermite-konjugito (konjug), nordkoreo (kore), sudkoreo (kore), krucisto (kruc), levidoj (levid), bordoza likvaĵo (likv), bordeaux-likvaĵo (likv), la tri magoj (mag), magelana markolo (magelan), malaka duoninsulo (malak), mardado (mard), marianaj insuloj (marian), sankta marko (mark), mark-aŭrelio (mark), mediĉa venero (mediĉ), nov-meksikio (meksik), cindromerkredo (merkred), mikelanĝelo (mikel), venusmonto (mont), neĝulino (neĝ), niĝera respubliko (niĝer), monto olivarba (oliv), nov-orleano (orlean), t-ortilo (ort), laborpartio (parti), pasteŭr-instituto (pasteŭr), patronia (patr), dipatrino (patr), jakoba pekteno (pekten), persa golfo (pers), pilo de clark (pil), pilo de weston (pil), weymouth-pino (pin), adampomo (pom), pont-eŭksino (pont), plejpotenca (potenc), predikanto (predik), sinjorpreĝo (preĝ), rentgenradioj (radi), rajmonda (rajmond), nerekta (rekt), rom-germana (rom), rondiranto (rond), dornorozeto (roz), dornorozinjo (roz), belorusujo (rus), sagisto (sag), sallaga urbo (sallag), ĉilia salpetro (salpetr), sargasmaro (sargas), savonto (sav), ĝenerala sekretario (sekretari), diservo (serv), salomonsigelo (sigel), sankta sofia (sofi), sovetio (sovet), sovetujo (sovet), sovet-unio (sovet), sundaj insuloj (sund), pajnoŝalmo (ŝalm), ĉefeĉŝlosilo (ŝlos), venusŝuo (ŝu), diotima (tim), babelturo (tur), finno-ugra (ugr), nov-zelando (zeland)

Listo de kunmetaĵoj kun spaceto (ordigitaj alfabete laŭ la radiko, kontrolo de la streketigo)

balzama abio (abi), blanka abio (abi), plataneca acero (acer), norvega acero (acer), reago de induktato (ag), aĥila tendeno (aĥil), napela akonito (akonit), akrila acido (akril), akrilata acido (akril), alaska markolo (alask), aldola kondensado (aldol), aleatora samplo (aleator), aleatora specimeno (aleator), tute aleatorigita eksperimentoplano (aleator), tiu aŭ alia (ali), disĵetada amplitudo (amplitud), sin amuzi (amuz), ruĝa anagalo (anagal), okcidenta anakardiujo (anakardi), marĉa andromedo (andromed), falsa angosturo (angostur), ankoraŭ ne (ankoraŭ), antaŭ ol (antaŭ), antibiotikoidaj substancoj (antibiotik), apsida linio (apsid), sin aranĝi (aranĝ), unua punkto de arieso (aries), bruna arktio (arkti), nigra arktio (arkti), arsena klorido (arsen), arsena acido (arsen), arsenata acido (arsen), arsenita acido (arsen), artikulacia punkto (artikulaci), hispana artiŝoko (artiŝok), odora asperulo (asperul), mura asplenio (aspleni), ruta asplenio (aspleni), indico de atenuo (atenu), koeficiento de atenuo (atenu), aŭklandaj insuloj (aŭkland), ĝardena aŭrikulo (aŭrikul), averaĝa devio (averaĝ), azova maro (azov), mirakla bacilo (bacil), balta maro (balt), baltaj ŝtatoj (balt), emisia banko (bank), hipoteka banko (bank), barita akvo (barit), aneroida barometro (barometr), bartolomea nokto (bartolome), burda baso (bas), ripeta baso (bas), sin bati (bat), baterio de lineo (bateri), benzoa acido (benzo), benzoata acido (benzo), berenica hararo (berenic), ruĝa beto (bet), armita betono (beton), hebrea biblio (bibli), biskaja golfo (biskaj), bizanca monero (bizanc), bizanca stilo (bizanc), bizanca imperio (bizanc), bone estas (bon), boromeaj insuloj (borome), la bovisto (bov), acida brasiko (brasik), blanka brasiko (brasik), krispa brasiko (brasik), ornama brasiko (brasik), ruĝa brasiko (brasik), bristola golfo (bristol), bromita acido (brom), delokigo de broso (bros), sparkado de broso (bros), bufra baterio (bufr), bufro ŝtato (bufr), ordinara bukso (buks), buljona viando (buljon), bulonjo ĉe maro (bulonj), meteorologia bulteno (bulten), burgonja vino (burgonj), busolo de deklino (busol), busolo de subklino (busol), tangenta busolo (busol), butanata acido (butan), butila alkoholo (butil), sankta cecila (cecil), himalaja cedro (cedr), lebanona cedro (cedr), interlinea centralo (central), interloka centralo (central), interurba centralo (central), loka centralo (central), stacia centralo (central), norda cervo (cerv), cianida acido (cian), cianhidra acido (cian), pociklo sekunde (cikl), cilindra surfaco (cilindr), cinama acido (cinam), cinamata acido (cinam), risorta cirkelo (cirkel), stanga cirkelo (cirkel), kalibrocirkelo interna (cirkel), kurta cirkvito (cirkvit), dikotoma cumo (cum), nekovrita ĉeko (ĉek), senvalora ĉeko (ĉek), trastrekita ĉeko (ĉek), lumelektra ĉelo (ĉel), sponga ĉelo (ĉel), bartavola ĉelo (ĉel), acida ĉerizo (ĉeriz), dolĉa ĉerizo (ĉeriz), por ĉiam (ĉiam), ĉu aŭ (ĉu), decimala komo (decimal), decimala nombrosistemo (decimal), dek du (dek), logaritma dekremento (dekrement), sin demandi (demand), frua demenco (demenc), senila demenco (demenc), fluksdenso magneta (dens), elektra indukdenso (dens), magneta indukdenso (dens), ŝovodenso elektra (dens), lineara detekto (detekt), parabola detekto (detekt), detektiva romano (detektiv), devontigi sin (dev), aritma devio (devi), kvarila devio (devi), varianca devio (devi), sukera diabeto (diabet), hidruria diabeto (diabet), diagramo de neŝarĝita laborado (diagram), diagramo de kurtcirkvito (diagram), diatomea tero (diatome), absoluta dielektrikeco (dielektrik), relativa dielektrikeco (dielektrik), diferenciala kalkulo (diferencial), diferenciala ekvacio (diferencial), diferenciala takelo (diferencial), dilatujo olea (dilat), diluita solvaĵo (dilu), granda dinamio (dinami), malgranda dinamio (dinami), ferodinamika dinamometro (dinamometr), torda dinamometro (dinamometr), vera direkto (direkt), magneta direkto (direkt), kompensa direkto (direkt), elcentra disko (disk), intervertebla disko (disk), frekvenca distribuo (distribu), akumula frekvenca distribuo (distribu), akumula probablodistribuo (distribu), absolute kontinua probablodistribuo (distribu), diverĝiga lenso (diverĝ), sendiverĝenca kampo (diverĝenc), nediverĝenca kampo (diverĝenc), privata docento (docent), libera docento (docent), sin dronigi (dron), granda duko (duk), dungigi sin (dung), maldunga mono (dung), eble estas (ebl), regula pluredro (edr), eke de (ek), aparta ekscito (ekscit), impulsa ekscito (ekscit), kompunda ekscito (ekscit), ĉiela ekvatoro (ekvator), ekvinoksaj punktoj (ekvinoks), vitala elano (elan), indukelektra generatoro (elektr), letargia encefalito (encefal), engaĝi sin (engaĝ), ependima kanalo (ependim), escepte de (escept), escepte se (escept), etandioata acido (etan), eŭstakia tubo (eŭstaki), flagra fado (fad), aŭtomata fadkompensilo (fad), amplifa faktoro (faktor), faktoro de formo (faktor), faktoro de penetro (faktor), faktoro de utiligo (faktor), fare de (far), afta febro (febr), butona febro (febr), flava febro (febr), malta febro (febr), puerpera febro (febr), terciana febro (febr), kvartana febro (febr), tifoida febro (febr), ora ŝaffelo (fel), fenomeno de hall (fenomen), fenomeno de joule (fenomen), fenomeno de kelvin (fenomen), fenomeno de volta (fenomen), fenomeno de zeeman (fenomen), lumelektra fenomeno (fenomen), sparka fenomeno (fenomen), vegetala fibrino (fibrin), fisia bombo (fisi), ekflama punkto (flam), flanke de (flank), transfleksiĝa punkto (fleks), magneta flukso (fluks), elektra ŝovoflukso (fluks), per unu fojo (foj), lastan fojon (foj), interfokusa distanco (fokus), fermita foliklo (folikl), ovariaj folikloj (folikl), adapta transformilo (form), instrumenta transformilo (form), alcentrokura forto (fort), alcentra forto (fort), elektromova forto (fort), kontraŭelektromova forto (fort), magnetomova forto (fort), radiala forto (fort), surtegmenta fosto (fost), fosto de supreniro (fost), brazila frambezio (frambezi), angula frekvenco (frekvenc), asignita frekvenco (frekvenc), intera frekvenco (frekvenc), natura frekvenco (frekvenc), norma frekvenco (frekvenc), telegrafada frekvenco (frekvenc), tolero de frekvenco (frekvenc), frekvenca ortangularo (frekvenc), frekvenca plurlatero (frekvenc), fronte al (front), fungoj neperfektaj (fung), unusenca funkcio (funkci), plursenca funkcio (funkci), furanoida sukero (furan), kuba futo (fut), gaŭsaj unuoj (gaŭs), generatoro de alvoksignala kurento (generator), indukelektra generatoro (generator), kontinupolusa generatoro (generator), magnetelektra generatoro (generator), sinekscita generatoro (generator), sinkrona generatoro (generator), van de graaf-generatoro (generator), gliciriza akvo (gliciriz), gliciriza radiko (gliciriz), glota plozivo (glot), grado de libereco (grad), grado de modulado (grad), inversa gradacio (gradaci), sin gvidi (gvid), ĝeni sin (ĝen), ne ĝeni sin (ĝen), ĝibraltara markolo (ĝibraltar), harmona kunulo (harmon), malmulteco da harmonoj (harmon), he ho (he), novhebrea lingvo (hebre), blanka heleboro (helebor), nigra heleboro (helebor), tubera helianto (heliant), helpi sin (help), helpe de (help), malaria hematozoo (hematozo), hercinia arbaro (hercini), heroa komika (hero), heterodina fenomeno (heterodin), cisganga hindujo (hind), transganga hindujo (hind), ordinara hipokaŝtano (hipokaŝtan), magneta histerezo (histerez), histereza ciklokurbo (histerez), nova holando (holand), la ora hordo (hord), videbla horizonto (horizont), ĉiela horizonto (horizont), hu ha (hu), hudsona golfo (hudson), absoluta humido (humid), malgranda hundo (hund), hurona lago (huron), ĥamidaj lingvoj (ĥam), somera ĥolero (ĥoler), sporada ĥolero (ĥoler), ida monto (id), ignaca fabo (ignac), ilmenita sablo (ilmenit), pure imaginara nombro (imaginar), karakteriza impedanco (impedanc), imperfekta prezenco (imperfekt), imperfekta preterito (imperfekt), imperfekta futuro (imperfekt), imperfekta volitivo (imperfekt), imperfekta infinitivo (imperfekt), implicita difino de objektoj (implic), laŭenspeza imposto (impost), nerektaj impostoj (impost), rektaj impostoj (impost), diferenciga limimposto (impost), antropologia indico (indic), atenua indico (indic), bibliografia indico (indic), faza indico (indic), propaga indico (indic), radika indico (indic), refrakta indico (indic), vivkosta indico (indic), akvonivela indikilo (indik), elektrostatika induko (induk), magneta induko (induk), elektromova indukto (indukt), magnetomova indukto (indukt), agorda induktilo (indukt), fajrera induktilo (indukt), variigebla induktilo (indukt), infinitezima kalkulo (infinitezim), centrifuga infloresko (infloresk), centripeta infloresko (infloresk), infuzoria tero (infuzori), ĉina inko (ink), sekreta inko (ink), acida insilado (insil), fermenta insilado (insil), elektroproviza instalaĵo (instal), substacia instalaĵo (instal), serie-konekta instalaĵo (instal), laŭlinia integraĵo (integr), poparta integrado (integr), elektra kampintenso (intens), magneta kampintenso (intens), interferigaj speguloj (interfer), fermita intervalo (interval), malfermita intervalo (interval), inversigilo de iro (invers), inversigilo de poluso (invers), tersurfaca inversio (inversi), sokrata ironio (ironi), tragika ironio (ironi), ne jam (jam), valo de jehoŝafato (jehoŝafat), jes ja (jes), jesaja la dua (jesaja), jesuo kristo (jesu), kompanio de jesuo (jesu), impulsa jonigo (jon), joniga kamero (jon), nigra juglandujo (jugland), ordinara juglandujo (jugland), jugoslava federacio (jugoslav), junto de kablo (junt), junto per foldo kaj lango (junt), junto per tenono kaj mortezo (junt), denta junto (junt), duonuma junto (junt), hirundvosta junto (junt), sin ĵeti (ĵet), sin ĵetadi (ĵet), kalabara fabo (kalabar), kaleza markolo (kalez), kaŭstika kalio (kali), intera kalibrilo (kalibr), mikrometra kalibrilo (kalibr), granda kalorio (kalori), malgranda kalorio (kalori), kaloria ekvivalento (kalori), kalvaria vojo (kalvari), kama kontakto (kam), kampintenso elektra (kamp), kampintenso magneta (kamp), nuliga kampintenso (kamp), rondfolia kampanulo (kampanul), kanaba apocino (kanab), ina ŝraŭbkanelo (kanel), majstroj kantistoj (kant), manĝebla kantarelo (kantarel), kantilevra ponto (kantilevr), paŝtista kapselo (kapsel), kompasa kapusangulo (kapus), vera kapusangulo (kapus), karboksila acido (karboksil), karbona dioksido (karbon), karbona disulfido (karbon), natria dikarbonato (karbon), amara kardamino (kardamin), karteziaj koordinatoj en ebeno (kartezi), karteziaj koordinatoj en spaco (kartezi), ortaj karteziaj koordinatoj (kartezi), kartezia koordinatsistemo (kartezi), blanka kartoĉo (kartoĉ), kartuziana likvoro (kartuzi), larma karunklo (karunkl), katalaŭnaj kampoj (katalaŭn), katilinaj paroladoj (katilin), katoda radiado (katod), katono el utiko (katon), kaŭze de (kaŭz), atomkerna energio (kern), ketona fendiĝo (keton), kio ajn (ki), kia ajn (ki), kiel eble plej (kiel), kiel tiel (kiel), kiel se (kiel), kiel longe (kiel), bilĝa kilo (kil), nova sudkimrujo (kimr), kineta energio (kinet), ne tiom kiom (kiom), interklema tensio (klem), koeficiento de amortizo (koeficient), koeficiento de atenuo (koeficient), koeficiento de fazo (koeficient), koeficiento de propago (koeficient), temperatura koeficiento (koeficient), aŭtuna kolĉiko (kolĉik), kolekto aprobita (kolekt), kolodia lano (kolodi), protekta koloido (koloid), kolonja akvo (kolonj), brita kolumbio (kolumb), vojaĝa komizo (komiz), magneta kompaso (kompas), giroskopa kompaso (kompas), morba komplekso (kompleks), akcesora komplemento (komplement), cirkonstanca komplemento (komplement), nerekta komplemento (komplement), objekta komplemento (komplement), rekta komplemento (komplement), komputilo de gejger (komput), komputilo de interparolaĵoj (komput), laŭtempa komputilo (komput), tempodistanca komputilo (komput), antaŭpaga konsumkomputilo (komput), hoka komutilo (komut), forka komutilo (komut), ĵaka komutilo (komut), koridora komutilo (komut), renversa komutilo (komut), ne koni (kon), telefonia diskonigilo (kon), telegrafia diskonigilo (kon), kondiĉe ke (kondiĉ), nutra konduktilo (kondukt), plilongiga ŝnurkonduktilo (kondukt), ŝnurigita konduktilo (kondukt), kaskada konekto (konekt), paralela konekto (konekt), seria konekto (konekt), deira konektejo (konekt), konforme al (konform), konformigi sin (konform), makula konio (koni), konjugitaj diametroj (konjug), konsoli sin (konsol), duobla konsonanto (konsonant), suna konstanto (konstant), tempa konstanto (konstant), mensa kontaĝo (kontaĝ), kontentigi sin (kontent), hakita konuso (konus), rotacia konuso (konus), konusa surfaco (konus), metalurgia konvertoro (konvertor), nuklea konvertoro (konvertor), konvertora kompleto (konvertor), konviktaj montroj (konvikt), orta koordinatsistemo (koordinat), perioda spasma korizo (koriz), koronariaj arterioj (koronari), koste de (kost), puriga kotono (koton), ekrana krado (krad), haltiga krado (krad), rega krado (krad), reguliga krado (krad), ŝirma krado (krad), kuniga krampo (kramp), kristalina sklerozo (kristalin), helpa krozisto (kroz), kune kun (kun), ĉi kune (kun), reaga kuplo (kupl), portanta kurento (kurent), eksterborsa kurzo (kurz), oficiala kurzo (kurz), latina kvadrato (kvadrat), vitroida kvarco (kvarc), verda kverko (kverk), kvoto de interezoj (kvot), kvoto de plusvaloro (kvot), utila laboro (labor), laboratoria helpantino (laboratori), nervura ŝtallado (lad), lakmusa papero (lakmus), magia lanterno (lantern), ĉeorta latero (later), lavenda oleo (lavend), sin levi (lev), subfridigita likvo (likv), supervarmigita likvo (likv), bordoza likvaĵo (likv), cerbospina likvaĵo (likv), alstacia lineo (line), dudrata lineo (line), duopa lineo (line), grandadistanca lineo (line), plurstacia lineo (line), transsenda lineo (line), lizergatacida dietilamido (lizergat), ordinara logaritmo (logaritm), natura logaritmo (logaritm), cerebra lokalizo (lokaliz), tiel longe dum (long), tiel longe kiel (long), tiel longe ĝis (long), la tri magoj (mag), magelana markolo (magelan), elektromagneta kampo (magnet), malaka duoninsulo (malak), malakita verdaĵo (malakit), malgraŭ ke (malgraŭ), karnavala mardo (mard), marianaj insuloj (marian), sankta marko (mark), kriza maso (mas), specifa maso (mas), sociala medicino (medicin), mediĉa venero (mediĉ), mejbomaj glandoj (mejbom), memore al (memor), mesina markolo (mesin), submeti sin (met), meze de (mez), laŭmezure kiel (mezur), amara migdalo (migdal), enmiksi sin (miks), miliara erupcio (miliar), miliara febro (miliar), miliara akuta tuberkulozo (miliar), sentema mimozo (mimoz), torda momanto (momant), fidata mono (mon), sin montri (montr), sin movi (mov), multe da (mult), mustarda gaso (mustard), solvanta nafto (naft), najbare de (najbar), natra sapo (natr), natra kalko (natr), cerbaj nervoj (nerv), kraniaj nervoj (nerv), mjelaj nervoj (nerv), spinaj nervoj (nerv), triĝemina nervo (nerv), triĝemela nervo (nerv), niĝera respubliko (niĝer), nitra grupo (nitr), nitroza acido (nitr), samnivele kun (nivel), aritmetika meznombro (nombr), geometria meznombro (nombr), harmonia meznombro (nombr), plurnomiala distribuo (nomial), brazila nukso (nuks), nun kiam (nun), nun ke (nun), ne nur sed ankaŭ (nur), oestra ciklo (oestr), sin okupi (okup), monto olivarba (oliv), konsulta opinio (opini), maldolĉa oranĝo (oranĝ), oranĝoflora akvo (oranĝ), prisma ortilo (ort), osmoza premo (osmoz), hirundvosta papilio (papili), papireca lameno (papir), eksperimenta parcelo (parcel), paregorika eliksiro (paregorik), jakoba pekteno (pekten), kontraŭpelarga vitamino (pelarg), depende de (pend), pere de (per), absoluta permeablo (permeabl), relativa permeablo (permeabl), persa golfo (pers), forpeti sin (pet), krispa petroselo (petrosel), blanka piceo (pice), ordinara piceo (pice), greka pigo (pig), pilo de clark (pil), pilo de weston (pil), galvana pilo (pil), seka pilo (pil), termoelektra pilo (pil), blanka pino (pin), cembra pino (pin), monta pino (pin), neĝa pino (pin), nigra pino (pin), pinastra pino (pin), vera pistako (pistak), ĝardena pizo (piz), kampa pizo (piz), pli kaj pli (pli), pli aŭ malpli (pli), pli ol unu (pli), dielektrika polarizo (polariz), magneta polarizo (polariz), magneta rotacipolarizo (polariz), por ke (por), legoma portulako (portulak), kaŭstika potaso (potas), magneta potencialo (potencial), norma potencialo elektrokemia (potencial), potta morbo (pott), pretekste ke (pretekst), pro tio ke (pro), kampa profundo (profund), projektiva transformo (projektiv), projektiva geometrio (projektiv), promocivica tabelo (promoci), indico de propagado (propag), koeficiento de propagado (propag), sin provizi (proviz), prua angulo (pru), sin puŝi (puŝ), rabarda radiko (rabard), ŝtata racio (raci), planeda dentradoaro (rad), tipopresa rado (rad), fluoreska radiado (radi), kontraŭnorma radiado (radi), korpuskla radiado (radi), kosma radiado (radi), nedependa radiado (radi), normala radiado (radi), onda radiado (radi), transruĝa radiado (radi), transviola radiado (radi), verda raneto (ran), kampa rapo (rap), centra reflekto (reflekt), duobla refrakto (refrakt), kampa reostato (reostat), paralela rezistilo (rezist), variigebla rezistilo (rezist), nigra ribo (rib), ruĝa ribo (rib), rilaksa tubo (rilaks), refleksiva rilato (rilat), malrefleksiva rilato (rilat), simetria rilato (rilat), malsimetria rilato (rilat), transitiva rilato (rilat), maltransitiva rilato (rilat), rilato de ekvivalento (rilat), lineara rilato (rilat), rivolua surfaco (rivolu), rivolua solido (rivolu), negliĝa robo (rob), ĉambra robo (rob), romeo kaj julieta (rome), sabata jaro (sabat), acetilsalicilata acido (salicilat), sallaga urbo (sallag), ĉilia salpetro (salpetr), nigra sambuko (sambuk), sardona rido (sardon), ĝenerala sekretario (sekretari), intersekvi sin (sekv), turka selo (sel), signifikaj ciferoj (signifik), signifika diferenco (signifik), solstica skarabo (skarab), multobla sklerozo (skler), marblua smeraldo (smerald), orienta smeraldo (smerald), kaŭstika sodo (sod), kristala sodo (sod), sankta sofia (sofi), solvatiĝa varmo (solvat), novzelanda spinaco (spinac), staŭla angulo (staŭl), posta steveno (steven), duobla stifto (stift), fiksa stifto (stift), stokasta variablo (stokast), stokaste sendependaj (stokast), seka strekilo (strek), stresanta aganto (stres), sulfoksilata acido (sulfo), sumako venena (sumak), sundaj insuloj (sund), vagina supozitorio (supozitori), griza ŝimo (ŝim), arkimeda ŝraŭbo (ŝraŭb), blokanta ŝraŭbo (ŝraŭb), ĝustiga ŝraŭbo (ŝraŭb), senfina ŝraŭbo (ŝraŭb), alta tajdo (tajd), basa tajdo (tajd), malalta tajdo (tajd), morta tajdo (tajd), sizigia tajdo (tajd), tanĝanta ebeno (tanĝ), tiberiada lago (tiberiad), ekzantema tifo (tif), subtera tigo (tig), duobla timono (timon), sin tiri (tir), transponato de matrico (transpon), psika traŭmato (traŭmat), sin treni (tren), trigonometriaj funkcioj (trigonometri), troklea nervo (trokle), trompi sin (tromp), sin trovi (trov), turmenti sin (turment), sin turni (turn), deturni sin (turn), ne unu (unu), unumolekula reago (unu), unuvarianta sistemo (unu), unuforma moviĝo (unu), duobla vo (v), ĝermana vo (v), bovina vakcino (vakcin), ĝennera vakcino (vakcin), ekspedata mezvaloro (valor), nigra veratro (veratr), verdakaba insularo (verd), kompleta kvarvertico (vertic), transvesti sin (vest), akvuma veturilo (vetur), riceva vibrilo (vibr), senda vibrilo (vibr), aritmetika vico (vic), geometria vico (vic), harmona vico (vic), vice al (vic), dielektrika viskozeco (viskoz), magneta viskozeco (viskoz), vole ne vole (vol), depremita volbo (volb), superlevita volbo (volb), volvi sin (volv), blua vulpo (vulp), monta vulpo (vulp)

Listo de kunmetaĵoj kun streketo (ordigitaj alfabete laŭ la radiko, kontrolo de la streketigo)

-ante (ant), -anto (ant), -antaĵo (ant), -ate (at), -ateco (at), -ataĵo (at), -ato (at), aŭstri-hungarujo (aŭstri), baal-zebul (baal), baal-zebub (baal), do-gamo (do), -en (e), eksport-importa (eksport), fluoresko-ekrano (fluoresk), ĉi-foje (foj), foje-foje (foj), gallo-romano (gall), van de graaf-generatoro (generator), iele-trapele (iel), serie-konekta instalaĵo (instal), -inte (int), -into (int), -intaĵo (int), iom-post-ioma (iom), iro-reiro (ir), -ite (it), -ito (it), -itaĵo (it), -iteco (it), sud-jemeno (jemen), nov-jorko (jork), nov-jorkio (jork), ĵan-ĵakvo (ĵan), nov-ĵerzejo (ĵerzej), hefner-kandelo (kandel), hermite-konjugito (konjug), kuri-terapio (kuri), bordeaux-likvaĵo (likv), mark-aŭrelio (mark), nov-meksikio (meksik), njo-knabo (nj), -onte (ont), -onto (ont), nov-orleano (orlean), t-ortilo (ort), os-tempo (os), -ote (ot), -oto (ot), -otaĵo (ot), pasteŭr-instituto (pasteŭr), weymouth-pino (pin), pli-malpli (pli), pont-eŭksino (pont), porto-rikano (porto-rik), ro-monatoj (r), rom-germana (rom), sovet-unio (sovet), tit-livio (tit), finno-ugra (ugr), van-dajka (van-dajk), nov-zelando (zeland)

Listo de vortoj kun digramoj au, eu, ou (kontrolo de la ŭ-igo)

aleutoj, araneuloj, bordeaux-likvaĵo, cindrourno, emauso, fenomeno de joule, fiksideulo, geumo, ĥaldeujo, jesaulo, jubileulo, kakaujo, kapernaumo, kavaujo, kreuza, linoleumo, livreulo, neutila, neutiligebla, neuzebla, noumeno, oleujo, oleumo, posteulo, pratraĥeuloj, praulo, reunio, reunuigi, reuzi, saudi-arabio, saul, seulo, staplourbo, tedeumo, teujo, tieulo, traĥeuloj, trouzi, weymouth-pino, umeujo, unuaulo, ureuso

Listo de ujo-derivaĵoj (nefidinda, ĉar la vortoj de tipo ~/Y/ujo ne estas trovitaj ĉi-maniere)

abelujo, abisenujo, abrikotujo, aerujo, afganujo, aktujo, akvitanujo, akvujo, balastakvujo, sanktakvujo, albanujo, alizujo, anakardiujo, okcidenta anakardiujo, ananasujo, andaluzujo, anglujo, anizujo, arabujo, arbutujo, armenujo, aŭstrujo, avelujo, avokadujo, bakujo, balotujo, bananujo, banujo, baptujo, bavarujo, belgujo, belorusujo, beotujo, bergamotujo, biletujo, bohemujo, bolujo, bombonujo, botelujo, braĝujo, bretonujo, britujo, bulgarujo, burgundujo, cedratujo, cerbujo, cidoniujo, cigarujo, cinamujo, cindrujo, citronujo, ĉeĥujo, ĉenujo, ĉerimoliujo, ĉerizujo, ĉerkesujo, ĉerkujo, ĉinujo, ĉokoladujo, dacujo, daktilujo, dalmatujo, danujo, daturujo, digestujo, dokumentujo, dosierujo, egiptujo, eksplodujo, englujo, episkopujo, esperantujo, estonujo, etiopujo, etruskujo, fajrujo, enfalujo, fandujo, fenicujo, figujo, filiŝtujo, filmujo, fingrujo, finnujo, fiŝujo, flandrujo, florujo, fojnujo, formujo, fragujo, frambujo, francujo, frankujo, fridujo, frisujo, fruktujo, fumujo, galatujo, galegujo, gallujo, gangujo, gaskonujo, gasujo, germanujo, glaciujo, granatujo, grekujo, grosujo, gruzujo, gujavujo, gutujo, ĝermanujo, helvetujo, hesujo, hindujo, cisganga hindujo, transganga hindujo, hispanujo, horloĝujo, hostiujo, hundujo, hungarujo, ĥaldeujo, iberujo, ilujo, imamujo, incensujo, indigujo, inkujo, insilujo, italujo, jakvujo, jalapujo, japanujo, judujo, juglandujo, nigra juglandujo, ordinara juglandujo, juvelujo, kabilujo, kacujo, kafujo, kafrujo, kajerujo, kakaujo, kalabasujo, kapujo, kapokujo, karbujo, kariofilujo, karobujo, kartoĉujo, kaŝtanujo, katalunujo, kavaujo, kazaĥujo, keltujo, kimrujo, nova sudkimrujo, kirgizujo, knedujo, koĉinĉinujo, kokosujo, kolektujo, kompasujo, kondimentujo, konservujo, korsikujo, kotonujo, kraĉujo, kristalujo, kroatujo, kupelujo, kurdujo, kuŝujo, lakonujo, laponujo, latinujo, lavujo, ŝtonlavujo, legomujo, letonujo, librujo, liĉiujo, ligurujo, limetujo, limonujo, litovujo, livonujo, loganberujo, lombardujo, longobardujo, macedonujo, malagasujo, manĉurujo, mangujo, manĝujo, maŭrujo, meĉujo, medujo, mespilujo, migdalujo, mirabelujo, moldavujo, mongolujo, monujo, ŝparmonujo, morusujo, muskatujo, necesujo, nektarujo, normandujo, norvegujo, numidujo, oleujo, oranĝujo, ovujo, pampelmusujo, panujo, paperujo, pastujo, patagonujo, patrujo, persikujo, persujo, pesujo, pikardujo, pinglujo, piprujo, pirujo, pistujo, plumujo, pluvujo, polenujo, polujo, polvujo, pomerujo, pomujo, portugalujo, prefektujo, princujo, prunelujo, prunujo, prusujo, pudrujo, pulvujo, relikvujo, ringujo, riverujo, rozujo, rubujo, rulujo, rumanujo, rusujo, belorusujo, rutenujo, sabenujo, sablujo, sagujo, saksujo, salatujo, salujo, sapujo, sardujo, sarmatujo, saŭcujo, scitujo, serbujo, skandinavujo, skotujo, slipujo, slovakujo, slovenujo, sovetujo, spicujo, sporujo, sputujo, stufujo, sukerujo, supujo, svedujo, svisujo, ŝargujo, ŝvabujo, tabakujo, taĝikujo, tatarujo, tenujo, teujo, testikujo, tortujo, toskanujo, tracujo, trakujo, trinkujo, tualetujo, turkmenujo, turkujo, umeujo, urinujo, uzbekujo, valaĥujo, valonujo, vaskujo, vinagrujo, violonujo, vojevodujo

Listo de o-derivaĵoj de verbaj radikoj

abdiko, abolicio, abomeno, abono, aborto, aĉeto, adapto, adhero, adicio, administro, admiro, admono, adopto, adoro, adulto, afekcio, afekto, afinacio, aflikto, afranko, ago, agonio, agordo, akcelo, akiro, akomodo, akompano, akuŝo, akuzo, alarmo, alterno, aludo, amo, amendo, amortizo, amplifo, amuzo, analizo, anestezo, anonco, anticipo, apelacio, apero, aplaŭdo, apliko, apogo, aprobo, aranĝo, ardo, aresto, argumento, armo, arogo, asekuro, aserto, asigno, asimilo, aspiro, atako, atenco, atendo, atenuo, atesto, atingo, atribuo, aŭdo, aŭdaco, aŭguro, aŭskulto, avanco, averto, babilo, balbuto, baloto, bano, bankroto, bapto, baro, bato, batalo, bavo, bedaŭro, beno, bezono, biro, blasfemo, bleko, blovo, blufo, boardo, bojo, bojkoto, bokso, bolo, bordero, brilo, brokanto, bruo, brulo, buĉo, cedo, celo, cenzuro, cirkumcido, ĉagreno, ĉerpo, ĉeso, ĉikano, damaĝo, damno, danco, danko, daŭro, deco, decido, deĉifro, dediĉo, dedukto, defendo, defio, defilo, degelo, degenero, deĵoro, deklamo, deklaro, deliro, demando, demonstro, deprimo, desegno, destino, detekto, determino, detruo, devo, devio, deziro, dializo, diboĉo, difekto, diferenco, difino, difrakto, difuzo, digesto, dilato, diluo, diro, direkto, diskonto, diskuto, disocio, disperso, dispono, disputo, distilo, distingo, distro, distribuo, diverĝo, divido, doloro, dono, donaco, dorloto, dormo, doto, drivo, dubo, edifo, eduko, efervesko, efiko, efloresko, ejakulo, ekscito, ekskomuniko, ekskuzo, eksplodo, ekspluato, ekspono, eksporto, ekstenso, eksudo, ekzameno, ekzekuto, ekzerco, ekzilo, elekto, emano, embargo, emocio, entrepreno, enuo, envio, eraro, escepto, eskapo, espero, esploro, esprimo, esto, establo, estimo, estingo, etendo, evakuo, evito, evoluo, fajfo, fajlo, falo, falĉo, faldo, falso, fando, faro, farmo, farto, fasto, faŭlo, federo, feko, fendo, ferlo, fermo, fermento, festo, festeno, fido, fikso, fino, flaro, flato, flekso, fliko, flirto, floro, fluo, flugo, fluoresko, flustro, fondo, forgeso, foso, fosforesko, foto, fotografo, fotogravuro, frajto, frakaso, frapo, fraŭdo, frizo, froto, fuĝo, furzo, gajno, garantio, gardo, gero, giro, glito, gloro, gluo, gluto, grato, gratifiko, gratulo, gravito, gravuro, grefto, grimpo, grinco, guto, gvido, ĝemo, ĝeno, ĝiro, ĝojo, ĝuo, haĉo, hako, halto, hasto, havo, helpo, heno, heredo, hezito, hipokrito, honoro, honto, imago, imito, impeto, impliko, inaŭguro, incito, incizo, indigno, indiko, indukto, indulgo, infekto, influo, informo, inhalo, inhibicio, iniciato, injekto, inkludo, inokulo, inserto, insido, insisto, inspiro, instalo, instigo, instruo, insulto, intenco, intereso, interfero, intermito, interpreto, intrigo, inundo, invado, invento, invito, iro, irito, jodlo, juĝo, juko, ĵeto, ĵuro, kalcitro, kalkulo, kalumnio, kanto, kapitulaco, kapto, karambolo, kareso, kaŝo, kirlo, kiso, klaĉo, klako, klasifiko, klino, kliŝo, klivo, klopodo, kohero, koincido, koito, kolaziono, kolekto, kolero, kolizio, komando, komenco, komentario, komerco, komisio, komparo, kompato, kompenso, kompilo, kompreno, kompromito, komunio, komuniko, komuto, kono, koncedo, kondamno, kondenso, kondolenco, konduko, kondukto, konduto, konekto, konfeso, konfido, konfirmo, konfisko, konfuzo, kongesto, konjekto, konjugacio, konkero, konkludo, konkuro, konscio, konsekro, konservo, konsidero, konsilo, konsisto, konsolo, konspiro, konstato, konsterno, konstruo, konsumo, kontaĝo, kontipo, kontrakto, kontrolo, kontuzo, konverto, konvikto, konvinko, kopio, korekto, korespondo, korodo, korupto, kosto, kotizo, kovro, kraĉo, krako, kraŝo, kreo, kredo, kresko, krevo, krio, kritiko, krokizo, kudro, kuiro, kultivo, kulturo, kuplo, kuro, kuspo, kutimo, kvalifiko, kverelo, kvesto, kvitanco, laboro, lambdacizo, lamento, lanĉo, laso, laŭdo, lavo, lego, levo, ligo, liko, litografo, lofo, logo, loĝo, loto, lubriko, ludo, lukro, lukto, lumo, luminesko, manĝo, manipulo, manko, manovro, marĉando, marŝo, masakro, medito, memoro, mencio, mendo, mensogo, merito, meto, mezuro, milito, minaco, miro, modifo, moko, montro, mordo, morto, movo, multipliko, murdo, murmuro, naĝo, nasko, naŭzo, noto, nutro, obeo, obsedo, observo, odoro, ofendo, ofero, oferto, okazo, okupo, opinio, ordono, organizo, ornamo, oscedo, oscilo, pafo, pago, pako, parado, paralizo, pardono, parolo, paso, paŝo, peko, peno, penetro, penso, pento, pepo, perdo, pereo, perfido, permeso, permuto, persvado, perturbo, peso, peto, petolo, pezo, piko, pilgrimo, pinĉo, plaĉo, plako, planto, plaŭdo, pledo, plekto, plendo, ploro, plugo, polarizo, posedo, postulo, povo, pozo, prediko, predispozicio, prefero, preĝo, premo, preno, preparo, preso, preskribo, pretendo, prezento, procedo, produkto, profito, progreso, proklamo, prokrasto, promeno, promeso, promocio, promulgo, prononco, propono, proskribo, prospero, prostituo, protekto, protesto, provo, provizo, provoko, pruvo, puno, punkcio, puŝo, putro, rabo, rajdo, rakonto, raporto, ravo, recenzo, recito, redukto, reflekto, refrakto, refuto, regalo, registro, reglamento, regreso, regurgito, reklamacio, rekomendo, rekompenco, rektifiko, rekvizicio, renkonto, renverso, repudio, respondo, resto, restrikto, resumo, retrato, retuŝo, revo, revizio, rezervo, rezigno, rezisto, rezulto, ribelo, rido, rifuĝo, rifuzo, rigo, rigardo, rikano, rikolto, rilato, rimarko, riparo, ripeto, ripozo, riproĉo, risko, rompo, ronko, rotacio, rukto, rulo, salto, saluto, savo, scio, sekco, sekvo, sekvestro, semo, sento, separo, sepulto, serĉo, servo, siblo, sido, sieĝo, signifo, silento, singulto, sinko, skando, skarifiko, skermo, skizo, skoldo, skribo, skuo, soifo, solvo, sono, sonoro, sorĉo, specifo, spiro, stagno, staro, starto, stebo, stimulo, streĉo, streko, stringo, studo, stuko, stumblo, sturmo, substituo, subtraho, suĉo, sufero, sufuzo, sugesto, sukceso, surprizo, suspekto, suspendo, suspiro, svarmo, sveno, svingo, ŝajno, ŝalto, ŝancelo, ŝanĝo, ŝargo, ŝarĝo, ŝato, ŝerco, ŝimo, ŝiro, ŝirmo, ŝloso, ŝmaco, ŝmiro, ŝoko, ŝovo, ŝparo, ŝpruco, ŝtelo, ŝuldo, ŝuŝo, ŝvebo, ŝvelo, ŝvito, tajlo, takso, tango, tatuo, taŭgo, taŭzo, tedo, tego, teno, tento, terno, tiklo, timo, tinto, tiro, tolero, tondro, tordo, traduko, trafo, trakto, tranĉo, transfuzo, transmisio, transpiro, travestio, tremo, trinko, troto, trovo, trudo, turbulo, turmento, turno, tuso, tuŝo, ululo, uzo, uzukapo, uzurpo, valoro, vario, varto, veko, velko, veno, vendo, venĝo, venko, verko, vernalizo, verŝo, vesto, veto, veturo, vibro, vido, vindo, viŝo, vivo, vizito, vojaĝo, voko, volo, volvo, vomo, vundo, zomo, zorgo

Listo de substantivaj kunmetaĵoj, komenciĝantaj per litero a

abonpago, agordoplato, agrokulturo, ampervolvo, ampoltubo, altangulo, ansergrifo, anticiklono, antikorpo, antitoksino, arbarkulturo, alpardo, apogarko, askofungo, aneroida barometro, akvobato, ambosbeko, armita betono, atombombo, antaŭbrako, apogbrako, acida brasiko, ankrobuo, anticiklono, akvocikuto, akvocikuto, antaŭĉambro, aŭtoĉaro, acida ĉerizo, antaŭdecido, antaŭdestino, aritma devio, aerdinamiko, antaŭdisocio, akumula frekvenca distribuo, akumula probablodistribuo, absolute kontinua probablodistribuo, anguldomo, aldono, arkiduko, akvodukto, akvoebeno, aparta ekscito, arkivekzemplero, alesto, agofaktoro, amplifa faktoro, akvofalo, alaŭdfalko, akvofarbo, afta febro, aerfendo, angulfero, astrofloro, aerfloto, aŭtofloto, alfluo, agitfolio, aprobfolio, agordoforko, altforno, alcentrokura forto, alcentra forto, akvoforto, angula frekvenco, asignita frekvenco, altfrekvenco, askofungo, ansergrifo, antaŭgusto, anĉharmoniko, antaŭhaveno, akvohiacinto, antaŭhistorio, arthistorio, akvohorloĝo, absoluta humido, amimpliko, antropologia indico, atenua indico, aliro, antaŭjuĝo, ankrokablo, antaŭkambrio, altarkandelo, amara kardamino, azenkardo, anglokatoliko, aerkavo, akselkavo, atomkerno, antaŭkilo, akvokoko, aŭtuna kolĉiko, arbokolombo, afiŝkolono, akcesora komplemento, antaŭkongreso, aŭdkonko, artkonkurso, alarmkontakto, abelkorbo, abundokorno, aŭtokorno, antikorpo, antikorpusklo, antaŭkorto, akvokreso, antikseno, abkulombo, agrokulturo, arbarkulturo, arklampo, artledo, anoncletero, avizletero, aĝolimo, akvodislimo, alteclimo, alstacia lineo, aerlinio, allogo, akvomarko, aermaso, angulmeblo, akvomelono, apudmeto, amara migdalo, antimisilo, antaŭmolaro, almozmonaĥo, apogmuro, antineŭtrino, aritmetika meznombro, alnomo, antaŭnomo, artobjekto, alpago, abonpago, alligpaliso, antaŭparolo, antaŭpaŝo, angulpeco, absoluta permeablo, akvopesto, atompezo, apogpilastro, akvopilko, atompilo, aksopinto, akvopipo, akvoplaneo, argilplanko, antaŭplano, akvoplantago, agordoplato, altpolimero, adampomo, aerponto, antaŭpordo, akvopoto, aĉetpovo, akirpreskripto, antiprotono, agopunkto, apogpunkto, akvopunkturo, akvorado, aŭtorrajto, alarmraketo, akvoralo, altiĝrapido, apogrelo, antaŭrimedo, akvorozo, artsatelito, apogseĝo, antaŭsento, antisepso, aŭtoservo, antaŭsezono, avertsignalo, antaŭsigno, artsilko, akvoskio, alunskisto, akvosoldato, agospaco, antaŭspezo, alaŭdosprono, apogstango, antaŭstato, aksostifto, acersukero, aerŝakto, apogŝedo, aerŝipo, aviadilŝipo, aŭtoŝoseo, arkimeda ŝraŭbo, aerŝtono, angulŝtono, afiŝtabulo, avizotabulo, antaŭtago, alta tajdo, akvotelero, alteno, altoteno, altiro, aertiro, arĉtiro, antitoksino, artiktordo, apogtrabo, aertrajno, aŭtotrajno, aertruo, aertubo, ampoltubo, antaŭtuko, amturniro, akvoturo, antaŭurbo, altvakuo, antaŭvelo, alveno, amkunveno, antaŭvespero, aritmetika vico, atedvico, ankrovinĉo, aŭtovojo, alvoko, abvolto, ampervolvo, agitvorto, afustovosto

Listo de "adverbaj" radikoj

brutte, frue, infre, large, nepre, nette, ofte, parkere, precipe, prunte, spite, stakate, supre, telkele, volonte

Listo de substantivaj radikoj, komenciĝantaj per v

vaĉ, vafl, vag, vag, vagabond, vagin, vaginal, vagner, vagon, vaiŝj, vajoming, vajr, vakari, vakcin, vakcini, vaker, vaks, vaku, vakuol, val, valabi, valaĥ, vald, valdemar, valenc, valenci, valencien, valent, valenten, valentinian, valerat, valeri, valerian, valerianel, valet, valez, valezi, valhal, valiz, valkiri, valmiki, valon, vals, valter, valut, valv, vampir, vanad, vand, vandal, vanel, vanes, vang, vanil, vankuver, vapor, var, var, var, varan, varang, varap, vareng, varf, variabl, variaci, varianc, variant, varicel, variete, varik, variol, varlet, varp, varsovi, varun, vasabi, vasal, vasistas, vask, vask, vaskul, vat, vat, vaterl, vatikan, vatt, vaŭd, vaz, vazelin, vazopresin, veber, ved, vedant, veft, veg, vegetal, vegetalin, vehikl, vejn, vekt, vektor, vel, velar, velen, velik, velington, velociped, velŝ, velur, venad, vende, vendemiar, vendett, vendred, veneci, venen, venezuel, vent, ventoz, ventrikl, venus, vepr, ver, verakruc, verand, veratr, verb, verbask, verben, verbesin, verdigr, verdikt, verdun, verg, vergili, verlen, verm, vermiĉel, vermifug, vermiljon, vermis, vermont, vermut, vernaci, vernier, vernis, veron, veronal, veronez, veronik, veronik, vers, versajl, versal, versi, verst, vert, vertag, vertebr, vertic, verticil, vertig, vertiĝ, vertrag, veruga, veruk, verumontan, verv, vesel, vesp, vespazian, vesper, vespert, vespor, vestal, vestfali, vestibl, vestiĝ, veŝt, veter, veteran, veterinar, veto, vezani, vezik, vezir, vezuvi, viadukt, viand, viatik, vibraci, vibri, vibris, viburn, vic, vici, vidv, vien, vigvam, vikari, viking, viktim, viktor, viktori, viktuali, vikun, vil, vila, vilaĝ, vilhelm, vill, viln, vimen, vin, vinagr, vincent, vinĉ, vindas, vinil, vinjet, vink, vinkt, vinkul, vintr, viol, viol, violon, violonĉel, vip, viper, vipur, vir, virg, virg, virgil, virgini, virgini, virial, viroz, virt, virtuoz, virus, viscer, visigot, visk, viski, viskonsin, vist, visteri, vistul, viŝnu, vit, vit, vitamin, vitel, viterit, vitilig, vitr, vitral, vitre, vitrin, vitriol, vitruvi, viver, vivisekci, viz, vizaĝ, vizi, vizier, vizon, vjel, vjetnam, vjol, vladimir, vladivostok, voandze, voĉ, vodevil, vodk, vogez, voj, vojevod, vokal, vokativ, vokoid, vokt, volan, volapuk, volb, volfgang, volfram, volg, volitiv, volovan, volt, volta, volta, volte, volter, volum, volumen, volupt, volut, volvul, vombat, vomer, vomit, vormian, vort, vortic, vost, vot, votan, vrak, vual, vulgat, vulkan, vulkan, vulp, vultur, vulv, vurtemberg

Listo de homonimaj radikoj

a: -a (finaĵo), a- (sc_prefikso), a (litero)
acet: acet- (sc_prefikso), aceto (K)
aden: adeno (MED, AN), Adeno (GEO)
afrodit: afrodito (ZO), Afrodita (pruntita_adj)
agami: agamia (ZO, BIO), agamio (ZO)
agat: agato (MI), Agata (pruntita_adj)
ake: akeo (=bradipo), Akeo (=aĥajano)
akr: akra (KOM), akro (=akreo)
akrocefal: akrocefala (AN), akrocefalo (ZO)
al: al (memstara), -al (sc_sufikso), alo (AN, TEK, AV, AR)
alb: albo (KR), Albo (GEO)
alce: alceo (=rozalteo), Alceo (BEL)
alcion: alciono (KOM), Alciono (AS)
ald: ald- (sc_prefikso), aldo (KOM)
aleksandr: aleksandro (POE), Aleksandro (PE)
aleksi: aleksio (MED), Aleksio (PE)
ali: alia (KOM), Alio (PE)
alp: alpo (GEO), Alpoj (GEO)
amazon: amazono (KOM), Amazono (MIT, GEO)
ambrozi: ambrozio (MIT), Ambrozio (PE)
amfor: amforo (KOM), Amforo (AS)
amor: amoro (KOM), Amoro (MIT, BE)
an: -an (sufikso), -an (sc_sufikso)
andromed: andromedo (BO), Andromeda (pruntita_adj)
anĝel: anĝelo (BIB, RE, KA, KOM), Anĝela (pruntita_adj)
ann: anno (KU), Anna (pruntita_adj)
apel: apelo (MIL), Apelo (PE)
ar: -ar (sufikso), aro (KOM)
argonaŭt: argonaŭto (ZO), Argonaŭtoj (MIT)
arĥipelag: arĥipelago (KOM), Arĥipelago (HI)
ari: aria (=arja), ario (KOM), Ario (I)
arkipelag: arkipelago (KOM), Arkipelago (HI)
as: -as (finaĵo), aso (HI, KOM)
asiz: asizo (J), Asizo (GEO)
aŝok: aŝoko (BO), Aŝoko (HI)
at: -at (sufikso), -at (sc_sufikso)
atik: atiko (AR, AN), Atiko (GEO)
atlas: atlaso (=sateno), atlaso (AN, KOM), Atlaso (MIT, GEO)
: aŭ (interjekcio), aŭ (memstara)
aŭreli: aŭrelio (ZO), Aŭrelio (PE)
aŭror: aŭroro (AS, KOM), Aŭrora (pruntita_adj)
azo: azo- (sc_prefikso), azoa (P)
balen: baleno (KS, ZO), Baleno (AS)
ban: bani (TEK, KOM), Bano (KOM)
bar: bari (MAT, KOM), baro (FIZ)
barbar: barbaro (HI, KOM), Barbara (pruntita_adj)
bas: basa (NEO), baso (MUZ)
bej: beja (KOM), bejo (KOM)
bel: bela (KOM), belo (TEL, FIO), Belo (RE)
belon: belono (ZO), Belona (pruntita_adj)
blank: blanka (KO, KOM), Blanka (pruntita_adj)
blaz: blazo (MED), Blazo (PE)
boks: boksi (SPO), bokso (ZO)
bor: bori (KOM), boro (K)
bord: bordo (KOM), Bordo (GEO)
boston: bostono (MUZ), Bostono (GEO)
brajl: brajli (SHP), brajlo (KOM)
bram: bramo (ZO), bramo (SHP), Bramo (RE, F)
brun: bruna (KU, KOM), Bruno (PE)
brut: bruto (KOM), Bruto (PE)
bum: bum (interjekcio), bumo (SHP)
cir: ciro (KOM), Ciro (HI)
citr: citra (K), citro (HI, MUZ)
ĉar: ĉar (memstara), ĉaro (HI, TEK, KOM)
ĉi: ĉi (memstara), ĉio (GRA)
ĉiel: ĉiel (memstara), ĉielo (RE, KR, KOM)
dafn: dafno (BO), Dafna (pruntita_adj)
damask: damasko (KOM), Damasko (GEO)
dana: Danaa (pruntita_adj), Danao (PE)
delf: Delfo (HI), Delfoj (HI)
delfen: delfeno (ZO), Delfeno (AS)
des: des- (sc_prefikso), des (memstara)
di: di- (sc_prefikso), dio (RE, KOM)
diet: dieto (MED), Dieto (HI)
dinar: dinaro (EK), Dinara (GEO)
do: do (pruntita), do (memstara)
dolomit: dolomito (K, MI), Dolomitoj (GEO)
don: doni (KOM), Dono (GEO)
druz: druzo (BO, MI), Druzo (PE)
dur: dura (NEO, FO, KOM), duro (KOM)
e: e (litero), -e (sc_sufikso), -e (finaĵo)
ej: ej (interjekcio), -ej (sufikso)
el: el (memstara), elo (KOM)
elektr: elektro (FIZ), Elektra (pruntita_adj)
en: en (memstara), -en (sc_sufikso), eno (KOM)
er: -er (sufikso), ero (KOM)
erik: eriko (BO), Eriko (PE)
eruk: eruka (K), eruko (BO)
est: esti (GRA), Esto (=estono)
ester: estero (K), Estera (pruntita_adj)
etn: etno (KOM), Etno (GEO)
eŭrop: Eŭropa (pruntita_adj), Eŭropo (GEO)
faeton: faetono (KOM), Faetono (MIT)
fatal: fatalo (KOM), Fatalo (MIT)
faŭn: faŭno (KOM), Faŭno (MIT)
fi: fi (interjekcio), fi (pruntita)
filadelf: filadelfo (BO), Filadelfo (HI)
firm: firma (BIB, KOM), firmo (KOM)
flor: flori (BO), Flora (pruntita_adj)
flustr: flustri (KOM), flustro (ZO)
fortun: fortuno (KOM), Fortuno (KOM)
francisk: francisko (I), Francisko (PE)
frank: franko (KOM), Franko (KOM)
fris: friso (AR, BE, T), Friso (HI)
frond: frondo (BO), Frondo (HI)
gad: gado (KS, ZO), Gado (BIB)
gaj: gaja (HI, KOM), Gajo (PE)
galant: galanta (KOM), galanto (BO)
galb: galbo (BE), Galbo (PE)
gang: gango (GE, KS), Gango (GEO)
gaskon: gaskono (KOM), Gaskono (KOM)
gen: -gen (sc_sufikso), geno (BIO)
gener: generi (MAT, KOM), genero (I)
genez: genezo (KOM), Genezo (KOM)
gent: gento (HI, BO, ZO, BIB, KOM), Gento (GEO)
ger: geri (KON), gero (BIB)
gilbert: gilberto (FIZ), Gilberto (PE)
gobi: gobio (ZO), Gobio (GEO)
graci: gracia (KOM), Gracio (MIT)
graf: graf- (sc_prefikso), grafo (KOM)
gram: gramo (FIZ), gramo (BIO)
gruz: gruzo (MED, KOM), Gruzo (PE)
ĝemel: ĝemelo (ZO), Ĝemeloj (AS, KOM)
ĝerman: Ĝermano (KOM), Ĝermano (PE)
ĝin: ĝino (KU, RE), Ĝina (pruntita_adj), Ĝino (RE)
harpi: harpio (ZO), Harpio (MIT)
helen: Helena (pruntita_adj), Heleno (PE)
helm: helmo (HI), Helma (pruntita_adj)
hermafrodit: hermafrodito (ZO, BO), Hermafrodito (MIT)
hero: heroo (MIT, KOM), Heroa (pruntita_adj)
hidr: hidr- (sc_prefikso), hidro (MIT, ZO), Hidro (AS)
himen: himeno (AN, BO, POE), Himeno (MIT)
hoj: hoj (interjekcio), hojo (AG)
hortensi: hortensio (BO), Hortensio (PE)
hund: hundo (ZO, KOM), Hundo (AS)
i: i (litero), -i (finaĵo), io (GRA)
id: -id (sufikso), Ida (pruntita_adj), Ido (PE, I)
il: -il (sufikso), -il (sc_sufikso)
ili: ili (memstara), ilio (AN)
ilion: -ilion (sc_sufikso), Iliono (I)
in: -in (sufikso), -in (sc_sufikso)
indi: indio (K), Indioj (GEO)
integr: integra (KOM), integri (MAT)
ion: iono (=jono), Iono (PE)
iris: iriso (AN), Irisa (pruntita_adj)
iv: -iv (sc_sufikso), Ivo (PE)
j: j (litero), -j (finaĵo)
jen: jen (memstara), jeno (=eno)
jul: julo (SHP), Julo (PE)
ĵet: ĵeti (KOM), ĵeto (NEO)
kab: kabo (GEO), Kabo (GEO)
kaj: kaj (memstara), kajo (KOM), Kajo (PE)
kalandr: kalandri (TEK), kalandro (ZO)
kali: kalio (K), Kalia (pruntita_adj)
kaliforni: kalifornio (K), Kalifornio (GEO)
kalvari: kalvario (AN, KOM), Kalvario (I)
kana: kanao (BO, KOM), Kana (pruntita)
kanari: kanario (ZO), Kanarioj (GEO)
kankr: kankro (ZO), Kankro (AS)
kanton: kantono (FE, KOM), Kantono (GEO)
karakal: karakalo (ZO), Karakalo (PE)
karbon: karbon- (sc_prefikso), karbono (K)
kari: kario (MED), Kario (GEO)
karol: karolo (KOM), Karolo (PE)
kasi: kasio (BO), Kasio (PE)
kastor: kastoro (ZO), Kastoro (MIT)
kaŝmir: kaŝmiro (KOM), Kaŝmiro (GEO)
ke: ke (memstara), keo (ZO)
klar: klara (FO, TEL, KOM), Klara (pruntita_adj)
knid: knido (ZO), Knido (HI)
knut: knuto (KOM), Knuto (PE)
kobe: kobeo (BO), Kobeo (GEO)
kol: kolo (AN), Kola (GEO)
kolomb: kolombo (ZO), Kolombo (GEO)
kolombi: kolombio (=niobo), Kolombio (GEO)
kolos: koloso (AR, KOM), Koloso (HI)
kompozit: kompozita (AR, BO), kompozitoj (=kompozitacoj)
koncentr: koncentra (=samcentra), koncentri (K, KOM)
kong: kongo (K), Kongo (GEO)
konstant: konstanta (KOM), Konstanto (PE)
koral: koralo (ZO), Korala (GEO)
kordov: kordovo (KOM), Kordovo (GEO)
kore: koreo (MED), Koreo (GEO)
kret: kreto (K, MI, KOM), Kreto (GEO)
kript: kripta (KOM), kripto (AN, KOM)
kristiani: kristianio (SPO), Kristianio (KOM)
krom: krom (memstara), kromo (K)
kron: krono (KOM), Krono (MIT, AS)
kub: kubo (MAT, KU), Kubo (GEO)
kuri: kurio (KA, PE), Kuri (pruntita)
kuŝ: kuŝi (KOM), Kuŝ (pruntita)
kver: kver- (sc_prefikso), kveri (KOM)
kvik: kviki (=kviviti), kviko (BO)
la: la (memstara), la (pruntita)
labirint: labirinto (AR, AN, KOM), Labirinto (HI)
lam: lama (KOM), lamo (ZO)
lap: lapo (KOM), Lapo (=lapono)
lar: laro (ZO), Laroj (I)
latin: latino (GRA, KOM), Latino (HI, PE)
laŭr: laŭro (BO, KOM), Laŭra (pruntita_adj)
le: leo (SHP), Lea (pruntita_adj)
led: ledo (KOM), Leda (pruntita_adj)
leon: leono (ZO), Leono (AS, PE)
lev: levi (KOM), levo (KOM)
li: li (memstara), lio (I)
lice: liceo (KOM), Liceo (I)
lici: licio (BO), Licio (HI)
likvid: likvidi (KO, KOM), likvido (FO)
lim: limo (EK, KOM), Limo (GEO)
limb: limbo (BO, G, AS), Limbo (KR)
line: lineo (SHP, ELE, KOM), Lineo (PE)
lir: liro (KOM), liro (KOM), Liro (AS)
livi: livio (ZO), Livio (PE)
log: logi (KOM), logo (SHP)
lombard: lombardi (KOM), Lombardo (HI, PE)
lot: loti (KOM), Loto (BIB, GEO)
lucern: lucerno (KOM), Lucerno (GEO)
luk: luko (KOM), Luko (PE)
lukan: lukano (ZO), Lukano (PE)
luks: lukso (FIZ), lukso (KOM)
maĉ: maĉi (KOM), maĉo (=matĉo)
madejr: madejro (KOM), Madejro (GEO)
madras: madraso (KOM), Madraso (GEO)
maj: Maja (pruntita_adj), Majo (KOM)
major: majoro (MIL), Majora (GEO)
malt: malto (KOM), Malto (GEO)
manik: maniko (AV, KOM), Maniko (GEO)
maraton: maratono (HI), maratono (SPO)
mark: marko (SPO, KOM), marko (KOM), Marko (PE)
markiz: markizo (KOM), Markizoj (GEO)
marmor: marmoro (MI), Marmora (GEO)
marn: marno (KOM), Marno (GEO)
marŝal: marŝalo (KOM), Marŝalaj (GEO)
mart: Marta (pruntita_adj), Marto (KOM)
mat: mato (KOM), mato (SPO)
mate: mateo (BO), Mateo (PE)
med: medo (POE), Medo (PE)
meduz: meduzo (ZO), Meduza (pruntita_adj)
meger: megero (KOM), Megera (pruntita_adj)
meleagr: meleagro (ZO), Meleagro (PE)
mes: meso (=mesoo), meso (KA)
metr: metro (FIZ, TEK), -metr (sc_sufikso)
mi: mi- (sc_prefikso), mi (memstara), mi (pruntita)
mili: mili- (sc_prefikso), milio (BO)
min: mino (EK), mino (MIL, SHP, KOM)
modul: moduli (TEL, R, KOM), modulo (MAT, AR, TEK)
mol: mola (AN, TEK, FO, KOM), molo (K)
molar: molara (K), molaro (AN)
mont: monto (KR, KOM), Monto (GEO, POL)
mung: mungi (NEO), mungo (=mungoto)
n: n (litero), -n (finaĵo)
narcis: narciso (BO), Narciso (MIT, PE)
neĝ: neĝo (KOM), Neĝa (GEO)
nere: nereo (ZO), Nereo (MIT)
neŭton: neŭtono (=nutono), Neŭtono (PE)
nev: nevo (KOM), Nevo (GEO)
nigr: nigra (FIZ, KOM), Nigra (GEO)
niob: niobo (K), Nioba (pruntita_adj)
nitr: nitr- (sc_prefikso), nitro (K)
nombr: nombro (MAT, GR, KOM), Nombroj (BIB)
nord: nordo (KOM), Norda (GEO)
nu: nu (memstara), nu (pruntita), Nu (pruntita)
numid: numido (ZO), Numido (PE)
o: o (litero), -o (finaĵo)
objektiv: objektiva (MED, KOM), objektivo (FOT, MIL)
ocean: oceano (KOM), Oceano (MIT)
okcident: okcidento (KOM), Okcidento (HI)
oks: oks- (sc_prefikso), okso (AG)
oktav: oktavo (MUZ, TIP, KR, POE), Oktavo (PE)
ol: ol (memstara), -ol (sc_sufikso)
ole: oleo (BO), oleo (KOM)
om: omo (FIZ, ELE), -om (sc_sufikso)
omar: omaro (ZO), Omaro (PE)
oranĝ: oranĝo (BO), Oranĝo (GEO)
orient: oriento (RE, KOM), Oriento (KOM)
ork: orko (=orcino), Orko (MIT)
ot: -ot (sufikso), oto (MED)
otoman: otomano (=divano), Otomano (PE)
oz: -oz (sc_sufikso), ozo (K)
pad: pado (KOM), Pado (GEO)
pan: pano (KOM), Pano (=panjo)
park: parko (TEK, KOM), Parkoj (KOM)
part: parto (MUZ, KOM), Parto (PE)
pentagon: pentagono (SC), Pentagono (KOM)
pes: pesi (RE, KOM), peso (KOM)
petr: petro (AN, SC), Petro (PE)
pi: pi (pruntita), pia (KOM), Pio (PE)
pind: pindo (I), Pindo (GEO)
piton: pitono (ZO), Pitono (MIT)
piz: pizo (BO), Pizo (GEO)
po: po (memstara), Poo (=pado)
pol: poli (MAT), Polo (PE)
poli: poli- (sc_prefikso), polio (MED)
poloni: polonio (K), Polonio (PE)
pont: ponto (SHP, ELE, K, AN, TE, KOM), Ponto (I)
por: por (memstara), poro (AN)
port: porti (TEL, R, KOM), Porto (KOM)
pretori: pretorio (=pretorejo), Pretorio (GEO)
procion: prociono (ZO), Prociono (AS)
prosper: prosperi (KOM), Prospero (PE)
prote: proteo (BO, ZO), Proteo (MIT)
puf: puf (interjekcio), pufo (KOM)
pum: pum (interjekcio), pumo (ZO)
punik: puniko (BO), Punika (I)
radikal: radikala (POL, KOM), radikalo (GR, K, MAT)
ram: ramo (TEK, I), Ramo (MIT)
re: re- (prefikso), re (pruntita), Rea (pruntita_adj), Reo (MIT)
real: reala (KR, J, MAT, KOM), realo (I)
regul: regulo (KOM), Regulo (PE)
reĝ: reĝo (KOM), Reĝoj (PE)
rem: remi (KOM), Remo (PE)
rentgen: rentgeno (FIZ), Rentgen (pruntita)
revizi: revizii (TIP, J, TEK, KOM), revizii (=revizori)
rig: rigi (SHP), Rigo (GEO)
rod: rodi (=ronĝi), rodo (KOM), Rodo (KOM)
rodan: rodano (K), Rodano (GEO)
rostr: rostro (ZO, BO, HI), Rostroj (HI)
roz: rozo (BO, AR, BE, GEO, TEK, KOM), Roza (pruntita_adj)
ruf: rufa (NEO), rufo (=ferdekdomo)
ruĝ: ruĝa (KOM), Ruĝa (GEO)
rur: ruro (POE), Ruro (GEO)
rut: ruto (BO), Rut (pruntita)
sagitari: sagitario (BO), Sagitario (AS, KOM)
saĝ: saĝa (KOM), Saĝo (I)
sakr: sakri (KOM), sakro (AN)
samari: samario (K), Samario (HI)
san: sana (KOM), San- (sc_prefikso)
sangvin: sangvina (KOM), sangvino (BE)
satan: satano (KOM), Satano (BIB, KR)
sati: satio (I), Satia (pruntita_adj)
scil: scilo (BO), Scila (pruntita_adj)
sed: sed (memstara), sedo (BO)
sejn: sejno (KOM), Sejno (GEO)
selen: seleno (K), Selena (pruntita_adj)
sen: sen (memstara), seno (I)
si: si (memstara), si (pruntita)
sien: sieno (K), Sieno (GEO)
silen: sileno (BO), Sileno (MIT)
silvi: silvio (ZO), Silvio (PE)
siren: sireno (TEK, ZO), Sireno (MIT)
sit: sito (ZO), Sita (pruntita_adj)
skatol: skatolo (TEK, KOM), skatolo (K)
skop: -skop (sc_sufikso), skopo (=ŝkopo)
skot: Skot (pruntita), Skoto (PE)
sol: sol (pruntita), sola (KOM), solo (K)
sor: sor (memstara), soro (BO)
spin: spino (FIZ), spino (AN, KOM)
sten: steno (FIZ), steno (KOM)
sublim: sublima (NEO), sublimi (K)
super: super (memstara), Supera (GEO)
supin: supini (KOM), supino (GR)
sur: sur (memstara), suro (AN)
tag: tago (AS, KOM), Tago (=taĥo)
tajlor: tajloro (KOM), Tajlora (TEK)
tali: talio (AN, SHP), talio (K), Talia (pruntita_adj)
tanagr: tanagro (ZO), Tanagro (I)
tantal: tantalo (K), Tantalo (MIT)
tar: taro (=kolokasio), taro (KOM)
tars: tarso (AN, ZO), Tarso (GEO)
tatu: tatui (KOM), tatuo (ZO)
taŭr: taŭro (ZO, KOM), Taŭro (AS, KOM)
templ: templo (HI, KOM), Templo (HI)
ter: tero (HI, TEK, K, ELE, AS, KOM), Tera (pruntita_adj)
termin: termino (GR), Termino (MIT)
termit: termito (ZO), termito (K)
tetra: tetra- (sc_prefikso), tetrao (ZO)
tir: tiri (KOM), Tiro (GEO)
titan: titano (K), Titano (MIT)
tom: -tom (sc_sufikso), Tomo (PE)
tor: toro (MAT, AS), Toro (MIT)
trad: tradi (J), trado (=alizeo)
trak: trako (AV, FE), Trako (PE)
trap: trapo (BO), Trapo (KA)
triton: tritono (FIZ), Tritono (MIT)
tuj: tuj (memstara), tujo (BO)
tuli: tulio (K), Tulio (PE)
tur: turo (AR, MIL, KOM), Turo (GEO)
u: u (litero), -u (finaĵo)
uln: ulno (AN), ulno (KOM)
urani: uranio (K), Urania (pruntita_adj)
uri: -uri (sc_sufikso), urio (ZO)
vag: vagi (KOM), vago (AN)
var: varo (KOM), varo (ELE), Varo (I)
vask: vasko (KOM), Vasko (PE)
vat: vato (=vatto), vato (KOM)
verd: verda (KOM), Verda (GEO)
veronik: veroniko (BO), Veronika (pruntita_adj)
vest: vesti (KOM), Vesta (pruntita_adj)
viol: violo (BO), Viola (pruntita_adj)
virg: virga (KOM), Virgo (AS)
virgini: Virginia (pruntita_adj), Virginio (GEO)
vit: vito (BO), Vito (PE)
volta: voltaa (ELE), Voltao (GEO)
vulkan: vulkano (GE), Vulkano (MIT)
zefir: zefiro (KOM), Zefiro (MIT)
zo: zo- (sc_prefikso), zoo (KOM), Zoa (pruntita_adj)

Listo de adjektivaj kunmetaĵoj kun substantiva flankelemento (nefidinda, ĉar la programo ne kapablas distingi homonimajn radikojn)

aerkerna, aglokula, akrevida, akvimuna, alilanda, azendorsa, bastensia, bazangula, botelverda, butonprema, centreŭropa, dorsantaŭa, eskalimuna, fajrestinga, fervoja, flamgotika, hindeŭropa, homama, jaraĝa, jardaŭra, judgermana, kaprompa, kapturna, kolorblinda, kolrompa, korbansa, korekscita, korprema, kortuŝa, makulhara, mezproporcia, migdalokula, molkora, mondfama, muŝpeza, nordeŭropa, nulvarianta, okcidenteŭropa, okulkroĉa, ondlinia, orienteŭropa, plumpeza, pluvimuna, popeca, popolamasa, popoldemokrata, porĉiama, porlabora, pufvanga, rempieda, rokfirma, rondfunda, rustimuna, sinuatria, solpartia, stelklara, sudeŭropa, svedleda, talpokula, templima, teralkala, traknivela, ventanima, verŝajna, virseksa, vortkomenca